F44

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
Rok: 2000
Ročník: 49
Číslo: F44
Rok vydání
2001
ISSN
1211-7390
ISBN
80-210-2524-7
hidden section Obrazová příloha
Title Document
Obrazová příloha PDF
Články – Articles
Title Document
Bildnis des Jan de Werth von Harmen de Bye | [7]–11
Machytka, Lubor
PDF
Obraz sv. Anny Samotřetí z Nového Malína v kontextu moravského díla Tobiase Pocka | [13]–21
Tomášek, Petr
PDF
Neznámá díla Johanna Wenzela Bergla ve východních Čechách | [23]–40
Arijčuk, Petr
PDF
Sochař Josef Strachovský (1850-1913) : tvůrce českých vlasteneckých pomníků | [41]–51
Pelcová, Lucie
PDF
Materiály – Documents
Title Document
Malíři a dekoratéři v Brně kolem roku 1800 : příspěvky ke slovníku umělců | [55]–79
Kalábová, Lenka
PDF
Uměleckohistorický listář Antonína Breitenbachera | [81]–123
Slavíček, Lubomír
PDF
Varia
Title Document
Soupis prací doc. PhDr. Lubomíra Slavíčka, CSc. | [127]–134
PDF
hidden section Autoři
Title Document
Autoři | 135
PDF