[1]

Title: Archaeologia historica
Rok: 1981
Ročník: 6
Číslo: [1]
hidden section Poznámky
Title Document
Poznámky PDF
A. Výzkum hradů, hrádků, tvrzí
Title Document
Problematika výzkumu hradů v Čechách | 7–17
Durdík, Tomáš
PDF
Výsledky archeologického výzkumu hradů pozdní doby přemyslovské v severovýchodních Čechách | 19–32
Hejna, Antonín
PDF
K datování a funkci středověkých opevnění v Českém Švýcarsku | 33–62
Gabriel, František; Smetana, Jan
PDF
K problému opevnění v Krušných horách | 63–70
Klusáčková, Václava
PDF
Povrchový průzkum skalních hradů v Českém ráji | 71–78
Chotěbor, Petr
PDF
Výzkum hradů vnitřního Chebska | 79–88
Šebesta, Pavel
PDF
Státní hrad Klenová — stavební vývoj a nové kulturní využití památky | 89–100
Kašička, František
PDF
Sondagearbeiten auf Burg Velhartice | 101–106
Hanzlíková, Hana; Rus, Miroslav
PDF
Ke stavební podobě a dispozici městského hradu v Chrudimi | 107–115
Durdík, Tomáš; Frolík, Jan
PDF
Ke vztahu řádového domu a hradu v Čechách | 117–121
Sommer, Petr
PDF
Sídla nižší šlechty na bývalém vlksickém panství ve východní části Milevska | 123–138
Huml, Václav
PDF
K vývoji stavební podoby české středověké tvrze (Ervěnice na Mostecku v Čechách) | 139–146
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj
PDF
Přehled dosavadního stavu výzkumu fortifikací 11. až počátku 16. století na Moravě a ve Slezsku | 147–198
Měřínský, Zdeněk
PDF
Přemyslovský knížecí hrad v Olomouci | 199–220
Pojsl, Miloslav
PDF
Archeologický výzkum hradu "Rokyten" na Moravě z 11. až první poloviny 12. století, jeho hradský obvod a románský dvorec Řeznovice | 221–239
Novotný, Boris
PDF
Některé novější poznatky ke vztahu románských sakrálních a profánních objektů jižní Moravy | 239–248
Konečný, Lubomír Jan
PDF
Kaple a kaplan | 248–251
Šilhan, Jindřich
PDF
Příspěvek k dějinám hradu Hukvaldy na severní Moravě | 253–270
Kouřil, Pavel; Žáček, Rudolf
PDF
Výzkum hradu Brumova v letech 1978—1979 | 271–274
Kohoutek, Jiří
PDF
Hrad Kuchlov u Rychtářova v okrese Vyškov | 277–283
Černý, Ervín; Bolina, Pavel
PDF
Zpevňování hradních staveb v pozdním středověku | 285–292
Vermouzek, Rostislav
PDF
K vývoji drobných středověkých opevnění na Moravě | 293–306
Nekuda, Vladimír
PDF
Opevněná sídliště 10.—16. století na Uherskohradišťsku | 307–313
Snášil, Robert
PDF
Nálezy z objektu datovaného mincí na tvrzišti "Kulatý kopec" u Žabčic, okr. Brno venkov | 315–325
Unger, Josef
PDF
Mizející hrádek v Rašovicích, okr. Vyškov na Moravě | 327–332
Šaurová, Dagmar
PDF
Gotická kachlová kamna z hradu Melic na Vyškovsku : pokus o rekonstrukci | 333–360
Michna, Pavel
PDF
K problematike výskumu hrádkov a hradov na Slovensku | 361–405
Polla, Belo; Slivka, Michal; Vallašek, Adrian
PDF
Zaniknutý hrad na Michalovom vrchu medzi Klížskym Hradišťom a Kolačnom, okr. Topoľčanv | 407–427
Ruttkay, Alexander
PDF
Hrad Červený Kameň NKP | 429–432
Holčík, Štefan
PDF
K stredovekému osídleniu Devína | 433–436
Keller, Igor
PDF
Fiľakovský hrad | 437–442
Drenko, Zoltán
PDF
Zisťovací historicko-archeologický výskum areálu národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa v Holíči, okr. Senica | 443–456
Tóthová, Štefánia
PDF
Archeologický výskum hradu Šášov a zámku v Kremnici | 457–466
Hoššo, Jozef
PDF
Hradisko Vyšehrad | 467–472
Remiašová, Marta
PDF
B. Výzkum vesnických sídlišť
Title Document
Německá Lhota, zaniklá středověká osada, k. o. Kamenné Žehrovice okr. Kladno | 475–480
Richterová, Julie
PDF
Odraz štruktúry osídlenia na pohrebiskách z 10.—11. storočia | 481–486
Rejholcová, Mária
PDF
Slovanské sídlisko a stredoveká osada v Senci-Martine | 487–498
Mináč, Vladimír
PDF
Stredoveká dedina vo Svinici a jej význam pre poznanie stredovekého osídlenia na východnom Slovensku | 499–504
Čaplovič, Dušan
PDF
Najnovšie výsledky výskumu v Chľabe, okres Nové Zámky | 505–512
Hanuliak, Milan; Zábojník, Jozef
PDF
Zaniknutá stredoveká dedina Fančal | 513–519
Egyházy-Jurovská, Beata
PDF
Zánik dedín v Šariši v 13.–16. storočí | 521–525
Uličný, Ferdinand
PDF
C. Kronika
Title Document
Životní jubileum Květy Reichertové | 529–530
Nekuda, Vladimír; Nechvátal, Bořivoj
PDF
hidden section Seznam autorů
Title Document
Seznam autorů | 531–532
PDF