3

Title: Opera Slavica
Rok: 1998
Ročník: 8
Číslo: 3
Rok vydání
1998
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Title Document
Moskva a idea "tretieho Ríma" | 1–11
Riabov, Vasilij
PDF
Title Document
Поэтологический аспект лирики О. Мандельштама | 12–19
Zacharijeva, Irina
PDF
Title Document
K pokračování Vojny a míru | 20–25
Zahrádka, Miroslav
PDF
Title Document
Jevhen Malanjuks reiseendrücke aus Deutschland : zum künstlerischen verfaren der zyklisierung in "Lystivky z Podoroži" | 26–34
Ulbrecht, Siegfried
PDF
Materiály – zprávy – kronika
Title Document
И звезда с звездою говорит : (последний долг Владимиру Солоухину) | 35–38
Matyušová, Zdeňka
PDF
Literární věda na XII. mezinárodním kongresu slavistů | 39–41
Pospíšil, Ivo
PDF
Věda a ideologie v dějinách slavistiky | 42–43
Zelenka, Miloš
PDF
Rusko a Evropa | 43–45
Richterek, Oldřich
PDF
Biele miesta | 45–46
Zelenka, Miloš
PDF
Za Vladimírem Kostřicou | 46–47
Pospíšil, Ivo
PDF
Odešel velký slavista a bulharista | 47–49
Dorovský, Ivan
PDF
Nesouhlasná poznámka k recenzi I. Pospíšila: "Nová ruština...", Opera slavica [i.e. Slavica] - Slavistické rozhledy VIII., 1998, č. 1, s. 57-59 | 49–50
Boudníková, Stanislava
PDF
Ještě k recenzi na Radugu | 50–51
Pospíšil, Ivo
PDF
Informace o Českém a Mezinárodním komitétu slavistů | 51
PDF
Recenze
Title Document
Faktografie - portréty - metodologie | 52–54
Pospíšil, Ivo
PDF
Slované v proudu času | 54–57
Černý, Marcel
PDF
[Demetz, P. Böhmische Sonne, Mährischer Mond. Essays und Erinnerungen] | 58–60
Dohnal, Josef
PDF
[Клибанов, А.И. Духовная культура средневековой Руси] | 60–64
Trösterová, Zdeňka
PDF
Komparace memoárových textů 17. století | 64–66
Štěpán, Ludvík
PDF
Ze slovenské literatury a literární vědy | 66–69
Pospíšil, Ivo
PDF
Zasvěceně o literatuře, zvláště postmoderní | 69–71
Pavera, Libor
PDF