3

Title: Opera Slavica
Rok: 2002
Ročník: 12
Číslo: 3
Rok vydání
2002
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document
Драгоценная память человечества | 1–8
Gurvič-Liščiner, Sof'ja D.
PDF
Творчество Карела Чапека в оценке Андрея Платонова | 9–20
Keba, Aleksandr Vladimirovič
PDF
Princípy expresionizmu a ich tematická realizácia | 21–31
Pallová, Darina
PDF
Tradice – materiály – zprávy – kronika
Title Document
Писатель "своего времени" | 32–36
Matyušová, Zdeňka
PDF
Romantismus a Banská Bystrica | 36–38
Dohnal, Josef
PDF
Mlčenlivé slzy smutku : (Památce Viktora Astafjeva) | 38–39
Matyušová, Zdeňka
PDF
Recenze
Title Document
Slovakistika v zahraničí: problémy a perspektivy | 40–41
Pospíšil, Ivo
PDF
K poznání specifičnosti lyrického výrazu | 41–43
Pokorný, Milan
PDF
Dva objevné přístupy | 43–44
Pospíšil, Ivo
PDF
[Viktora, Viktor. Záblesky renesance v české literatuře: k projevům renesance se zřetelem k plzeňskému prostředí] | 44–45
Měšťan, Antonín
PDF
Ukrajinský modernismus a souvislosti | 45–47
Pospíšil, Ivo
PDF
O K. Čapkovi a M. Bulgakovovi | 47–48
Zahrádka, Miroslav
PDF
[Polnische Literatur: Annäherungen] | 49–50
Ulbrecht, Siegfried
PDF
Hrst nových rusistických studií | 50–51
Pospíšil, Ivo
PDF
Monografie o grotesce | 52–53
Pokorný, Milan
PDF
Užitečný přehled ruské literatury 20. století, část druhá: tečky, vykřičníky a otazníky | 53–54
Pospíšil, Ivo
PDF
Otvorený dialóg s kultúrou | 55–57
Zelenková, Anna
PDF
Člověk, umění a literatura | 57–58
Matyušová, Zdeňka
PDF