4

Title: Opera Slavica
Rok: 2015
Ročník: 25
Číslo: 4
Název čísla
Jazykovědný sešit
Rok vydání
2015
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Ústav FF MU
Obor
hidden section Errata [2]
Title Document
Errata [2]Michálek, Zbyněk PDF
Články
Title Document
Семантика ДОРОГИ во фразеологии славянских языков: соотношение сакрального и профанного | 3–17
Archangel'skaja, Alla
PDF
Лингвокультурное исследование фразеологизмов с компонентом "зависть" : (на материале русского, английского и словацкого языков) | 18–26
Grigorjanová, Tatjana; Matycina, Marina Stanislavovna
PDF
Językowy obraz narodów zawarty we frazeologii cieszyńskiej | 27–39
Kolberová, Urszula
PDF
Rozhledy – materiály
Title Document
Další svazek kašubské bible - kniha Genesis | 40–44
Bartoň, Josef
PDF
Zprávy – kronika
Title Document
Slavistická konference v Ostravě | 45–47
Brandner, Aleš
PDF
Recenze
Title Document
[Kapitánová, Jindřiška. Antologie textů ke srovnávací stylistice: komentáře a analýzy] | 48–50
Flídrová, Helena
PDF
[Cvetanovski, Goce; Mitrevski, Ljupčo; Taneski, Zvonko. Slovačko-makedonski rečnik = Slovensko-macedónsky slovník] | 50–52
Bashir Géčová, Vladimíra
PDF
Nové lexikografické publikace brněnské bulharistiky | 53–55
Borisov, Borislav
PDF
[Krejčí, Pavel; Krejčová, Elena a kol. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě: kolektivní monografie] | 55–58
Martinková, Nela
PDF
Komparativní pohled na inovační procesy v bulharštině a v češtině | 58–59
Krejčová, Elena
PDF
hidden section Errata
Title Document
Errata | [60]
Michálek, Zbyněk
PDF