Pražský Vyšehrad v 15. století

Název: Pražský Vyšehrad v 15. století
Variantní název:
  • Die Prager Burg Vyšehrad im 15. Jahrhundert
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 245-250
Rozsah
245-250
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Janáček, J., 1964: Vyprávění o Vyšehradu. Praha.

[2] Kasička, F.,–Nechvátal, B., 1973: Vyšehradské podhradí s bývalým kostelem sv. Alžběty – Das Vyšehrader Suburbium mit der ehemaligen St. Elisabetkirche, PP, 193-205.

[3] Kašička, F.,–Nechvátal, B., 1976: Příspěvek archeologie k poznání zaniklého Vyšehradu (bazilika sv. Petra a Pavla) – Ein Beitrag aus dem Fachbereich der Archäologie zur Kenntniss des antschwundenen Vyšehrad, PP 583-592.

[4] Kašička, F.,–Nechvátal, B., 1979: Vyšehrad a Karel IV. – Der Vyšehrad und Karl IV., Staletá Praha IX., 103-125.

[5] Nechvátal, B., 1974: K stavebně historickému vývoji baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě – Ein Beitrag zur Baugeschichte der Basilika st. Peter und Paul auf dem Vyšehrad, Umění XXII, 113-138.

[6] Nechvátal, B., 1975: Archeologický výzkum Vyšehradu v letech 1971–1973 – Die archäologische Ausgrabung auf dem Vyšehrad in den Jahren 1971–1973, AR XXVII, 159-177, 234-237.

[7] Nechvátal, B., 1976: Vyšehrad, ed. Odeon, Praha.

[8] Ruffer, V., 1861: Historie Vyšehradská. Praha.

[9] Vacek, Fr., 1914: Náš Vyšehrad v letech 1420–1529, Nový Obzor IV., měsíčník pro literaturu a umění, Olomouc, 195-197, 258-270, 323-329, 389-394.

[10] Vacek, Fr., 1916: Královský Vyšehrad v 15. a 16. století, Sborník historického kroužku XVII, č. 3, 113-132, 161-177.

[11] Vavřinec z Březové, 1954: Husitská kronika, ed. F. Heřmanský, Praha.