Zjištění románské stavební etapy v kostele Narození P. Marie v Kostelci n. Vltavou, okr. Písek

Název: Zjištění románské stavební etapy v kostele Narození P. Marie v Kostelci n. Vltavou, okr. Písek
Variantní název:
  • Die Ermittlung der romanischen Bauphase der Kirche Mariae Geburt in Kostelec nad Vltavou, Bez Písek
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 329-334
Rozsah
329-334
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Podlaha, A.–Šittler, Ed., 1898: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Milevském. Praha.

[2] Kuthan, J., 1975: Gotická architektura v jižních Čechách. Praha.

[3] UPČ 1978: Umělecké památky Čech 2, Praha.

[4] Líbal, D., 1976: Kuthan J. Gotická architektura v jižních Čechách (recenze), Umění 24, 566.

[5] Smetánka, Z.–Škabrada, J., 1976: K metodice studia půdorysu české raně středověké vesnice, Archaeologia historica, 55-60.