K datování středověkých vesnických staveb pomocí nálezů keramiky ve zdivu

Název: K datování středověkých vesnických staveb pomocí nálezů keramiky ve zdivu
Variantní název:
  • Zur Datierung mittelalterlicher Dorfbauten mit Hilfe keramischer Funde im Mauerwerk
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 353-359
Rozsah
353-359
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Archiv český 1912: Zprávy o statcích a přech venkovských z archivu města Prahy, T. XXVIII, L–Z. Praha (Ed: J. Teige).

[2] Československá vlastivěda 1968: III, Lidová kultura, Praha.

[3] Škabrada, J.–Smetánka, Z. 1974: Architektura zemědělských usedlostí pozdního středověku v Čechách. Příspěvek k poznání hmotné kultury středověké vesnice, AR XXVI, 236-270.