Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická 1990-1991, roč. 39-40, č. I25

Obrázek
Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická
Rok: 1990-1991
Ročník: 39-40
Číslo: I25
Rok vydání
1991
ISBN
80-210-0316-2
Poznámka
  • Psychologické číslo
Ústav FF MU
Stati – Articles
Title Document
Historické perspektivy brněnské psychologie | [7]–22
Švancara, Josef
PDF
Transscienciální kategorie a princip specifičnosti v psychologii osobnosti | [23]–33
Smékal, Vladimír
PDF
Neurotické tendence v souvislosti se zahájením vysokoškolského studia | [35]–40
Svoboda, Mojmír
PDF
Výsledky predikčního a postdikčního zjišťování úspěšnosti výzkumných pracovníků | [41]–54
Chalupa, Bohumír
PDF
Processing strategies in language acquisition | [55]–62
Pačesová, Jaroslava
PDF
Příspěvek ke konceptualizaci obsahu sebepojetí | [63]–70
Macek, Petr
PDF
Hodnotové orientace vysokoškolských studentů | [71]–78
Svoboda, Mojmír
PDF
Metodická sdělení – Methodical contributions
Title Document
Poznámky k psychologické péči o volbu povolání | [79]–89
Bárta, Boleslav
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
[Wahl Diethlem; Weinert, Franz E.; Huber, Günter L. Psychologie für die Schulpraxis: ein handlungsorientiertes Lehrbuch für Lehrer] | [91]–92
Dan, Jiří
PDF
[Хофман, И. Активная память] | 92–94
Stránská, Zdenka
PDF
[Дреикурс, Рудолф; Солтс, Вицки. Счастье вашего ребенка: книга для родителей] | 95–97
Stránská, Zdenka
PDF
[Бурлачук, Л.Ф.; Морозов, С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике] | 97–98
Vašina, Lubomír
PDF
[Мишкин, М.; Еппенцеллер, Т. Анатомия памяти] | 98–102
Stránská, Zdenka
PDF
[Trautner, Hanns Martin. Lehrbuch der Entwicklungspsychologie] | 103–104
Dan, Jiří
PDF