Venkovská feudální sídla a jejich hospodářské zázemí

Název: Venkovská feudální sídla a jejich hospodářské zázemí
Variantní název:
  • Feudale Landsiedlungen und ihr wirtschaftliches Hinterland
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 179-190
Rozsah
179-190
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ANDERLE, J.—ROŽMBERSKÝ, P.—ŠVÁBEK, V., 1984: Hrad Železnice či dvůr Třebekov?, Ročenka Klubu Augusta Sedlačka 1984, 64—72.

[2] ANDERLE, J.—ROŽMBERSKÝ, P.—ŠVABEK, V., 1985: Džbánek, k. ú. Nebílovský Borek, Ročenka Klubu Augusta Sedláčka, 1985, 105—111.

[3] BUKAČOVA, I.—MILER, J., 1985: František Alexandr Hebr, Ročenka Klubu Augusta Sedláčka 1985, 5—24.

[4] HEBER, F. A., 1843: Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlösser, sv. I, Praha.

[5] HUML, V., 1974: Sídla nižší šlechty na Táborsku a Vltavotýnsku, nepublikovaná kandidátská disertace, ArÚ ČSAV Praha.

[6] HUML, V., 1982: Ke studiu sídel nižší šlechty na Táborsku a Vltavotýnsku ve 13.—15. stol., Sborník historický 29.

[7] CHOTĚBOR, P.—SMETÁNKA, Z., 1985: Panské dvory na české středověké vesnici, AH 10, 47—56.

[8] CHOTĚBOR, P., v tisku: K architektonické podobě českých tvrzí v období renesance a manýrismu.

[9] KAŠIČKA, F., 1985: Hospodářské zázemí drobných feudálních sídel ve středních Čechách, AH 10, 57—65.

[10] PROFOUS, A., 1947: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, sv. I., Praha.

[11] PROFOUS, A., 1951: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, sv. III., Praha.

[12] PROFOUS, A.—SVOBODA, J., 1957: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, sv. IV., Praha.

[13] SEDLÁČEK, A., 1882: Hrady, zámky a tvrze Království českého, díl I., Praha.

[14] SEDLÁČEK, A., 1884: Hrady, zámky a tvrze Království českého, díl III., Praha.

[15] SEDLÁČEK, A., 1889: Hrady, zámky a tvrze Království českého, díl VI., Praha.

[16] SEDLÁČEK, A., 1897: Hrady, zámky a tvrze Království českého, díl XI., Praha.

[17] SEDLÁČEK, A., 1900: Hrady, zámky a tvrze Království českého, díl XII., Praha.

[18] SVOBODA, L., 1986: Heslo Sušiny, in: Hrady a zámky v Čechách, 373, Praha.