Bláha, Josef

Varianty jmen:

Bláha, Josef (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 9 z celkového počtu 9.

Článek
Bláha, Josef. Archeologické poznatky ke stavební konstrukci nejstarších měšťanských domů v Olomouci. Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 189–213.

Článek
Bláha, Josef. Časněslovanská osada v Olomouci a počátky řemeslnicko-kupeckého podhradí. Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 133–146.

Článek
Bláha, Josef. Církevní a laická společnost v Olomouci v některých projevech středověké hmotné kultury. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 169–181.

Článek
Koštuřík, Pavel; Bláha, Josef; Černý, Milan. Eneolitický hrob z Pekařské ulice v Olomouci. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1986, roč. 35, č. E31, s. 61–68.

Článek
Bláha, Josef; Konečný, Lubomír Jan. K počátkům města Telče se zvláštním zřetelem k předlokačnímu dvorci s kostelem sv. Ducha. Archaeologia historica. 2005, roč. 30, č. [1], s. 125–148.

Článek
Bláha, Josef. Komunikace, topografie a importy ve středověku a raném novověku (7.-17. století) na území města Olomouce. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 133–159.

Článek
Bláha, Josef. Několik poznámek ke genezi a významu raně středověké Olomouce. Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 143–152.

Článek
Bláha, Josef. Předběžná zpráva o objevu předvelkomoravského ústředí v Olomouci. Archaeologia historica. 1988, roč. 13, č. [1], s. 155–170.

Článek
Bláha, Josef. Výsledky revize některých drobných středověkých opevnění v horním Podyjí. Archaeologia historica. 1977, roč. 2, č. [1], s. 45–58.