Gabriel, Jiří

Varianty jmen:

Gabriel, Jiří (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 116.

Článek
Gabriel, Jiří. Albína Dratvová v zrcadle svého Deníku. Studia philosophica. 2009, roč. 56, č. 1-2, s. 103–113.

Článek
Gabriel, Jiří. Anthologie der Geschichte der tschechoslowakischen Philosophie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1965, roč. 14, č. B12, s. 81–84.

Článek
Gabriel, Jiří. [Barbour, George B. Unterwegs mit Teilhard de Chardin: auf den Spuren des Lebens in drei Kontinenten]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1970, roč. 19, č. B17, s. 185–186.

Článek
Gabriel, Jiří. [Beyschlag, Karlmann. Grundriss der Dogmengeschichte. Band I, Gott und Welt]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1985, roč. 34, č. B32, s. 111–112.

Článek
Gabriel, Jiří. Brněnská léta Jana Steklíka : Janu Steklíkovi na rozloučenou. Studia philosophica. 2018, roč. 65, č. 1-2, s. 91–99.

Článek
Gabriel, Jiří. Brněnská léta Pavla Materny. Studia philosophica. 2015, roč. 62, č. 2, s. 67–73.

Kapitola
Gabriel, Jiří. Brněnský filosofický seminář v letech 1921-1945. In: Bratislavské přednášky. 2002, s. 5–14.

Článek
Gabriel, Jiří. Brněnský filozofický seminář. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1993, roč. 42, č. B40, s. 71–75.

Článek
Gabriel, Jiří. [Carnap, Rudolf. Logical empirist. Ed. J. Hintikka]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1976, roč. 25, č. B23, s. 182–183.

Článek
Gabriel, Jiří. [Čechák, Vladimír; Sus, Jaroslav; Sobotka, Milan. Co víte o novověké filozofii]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1986, roč. 35, č. B33, s. 108–109.

Článek
Gabriel, Jiří. Česká a slovenská filosofie v prvních dvou svazcích sovětských Dějin filosofie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1958, roč. 7, č. B5, s. 117–119.

Článek
Gabriel, Jiří. České lidové pověry. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1960, roč. 9, č. B7, s. 126–127.

Článek
Gabriel, Jiří; Zouhar, Jan; Krejčí, Rudolf. Český filozof na Aljašce : rozhovor s univ. prof. Rudolfem Krejčím. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2001, roč. 50, č. B48, s. 117–133.

Článek
Gabriel, Jiří. [Cetl, Jiří. Český pozitivismus: příspěvek k charakteristice jedné z tradic českého buržoazního myšlení]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1983, roč. 32, č. B30, s. 97–98.

Článek
Gabriel, Jiří. [Dalferth, Ingolf U. Sprachlogik des Glaubens: Texte analytischer Religionsphilosophie und Theologie zur religiösen Sprache]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1976, roč. 25, č. B23, s. 183–185.

Článek
Gabriel, Jiří. [Dialektika a systémový přístup. Red. Z. Javůrek, J. Zeman]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1981, roč. 30, č. B28, s. 79–81.

Kapitola
Gabriel, Jiří. Die Philosophie Josef Tvrdýs : zur Geschichte der Tschechischen Philosophie zwischen zwei Weltkriegen. In: Gabriel, Jiří. Filozofie Josefa Tvrdého : k dějinám české filozofie mezi dvěma světovými válkami. 1982, s. 171–177.

Kapitola
Gabriel, Jiří. Doc. PhDr. Jiří Gabriel, CSc. (1930). In: Bratislavské přednášky. 2002, s. 23–24.

Článek
Gabriel, Jiří. [Dokulil, Miloš. Kristus Ježíš, anebo Ježíš Kristus?]. Studia philosophica. 2019, roč. 66, č. 2, s. 35–39.

Článek
Fischer, Josef Ludvík. Dopisy Josefa Ludvíka Fischera Jiřímu Gabrielovi. Studia philosophica. 2011, roč. 58, č. 2, s. 97–113.

Článek
Gabriel, Jiří. Dvacet let bez Lubomíra Nového. Studia philosophica. 2017, roč. 64, č. 1, s. 65–73.

Článek
Gabriel, Jiří. Dvě knihy o Olegu Susovi. Studia philosophica. 2019, roč. 66, č. 2, s. 40–41.

Článek
Gabriel, Jiří. [Essays on explanation and understanding. Editors: Juha Manninen a Raimo Tuomela]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1976, roč. 25, č. B23, s. 180–181.

Článek
Gabriel, Jiří. Filosofický seminář na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v letech 1919–1925. Studia philosophica. 2019, roč. 66, č. 1, s. 83–94.