Hanuliak, Václav

Varianty jmen:

Hanuliak, Václav (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 18 z celkového počtu 18.

Článek
Hanuliak, Václav. Archeologický doklad zaniknutej radnice vo Zvolené. Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 317–324.

Článek
Hanuliak, Václav; Ragač, Radoslav. Archeologický výskum neznámej stredovekej architektúry v centre Zvolena. Archaeologia historica. 2007, roč. 32, č. [1], s. 139–150.

Článek
Hanuliak, Václav. Archeologický výskum zvolenského komitátneho hradu : (Výsledky po druhej výskumnej sezóne). Archaeologia historica. 1994, roč. 19, č. [1], s. 207–214.

Článek
Hanuliak, Václav. Doklady hmotnej kultúry Starého Zvolena (Pustého hradu) od 12. do 17. storočia. Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 351–361.

Článek
Hanuliak, Václav; Šimkovic, Michal. Dončov hrad a vrcholnostredoveké refúgium nad Zvolenom. Archaeologia historica. 1997, roč. 22, č. [1], s. 161–168.

Článek
Hanuliak, Václav. Historicko-archeologický výskum Pustého hradu vo Zvolene. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 161–166.

Článek
Hanuliak, Václav. Hrad Čabraď v dějinách Hontu. Archaeologia historica. 2004, roč. 29, č. [1], s. 299–308.

Článek
Hanuliak, Václav. K problematike počiatkov města Krupiny. Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 267–274.

Článek
Hanuliak, Václav. Malé stredoveké opevnené sídla v Liptove. Archaeologia historica. 1988, roč. 13, č. [1], s. 299–306.

Článek
Hanuliak, Václav. Materiálne doklady remeselníckych dielní na Pustom hrade. Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 185–191.

Článek
Hanuliak, Václav. Najstaršia forma stredovekého mestského opevnenia vo Zvolene. Archaeologia historica. 2008, roč. 33, č. [1], s. 147–155.

Článek
Hanuliak, Václav; Hunka, Ján. Poklad mincí z Pustého hradu pri Zvolené. Archaeologia historica. 2000, roč. 25, č. [1], s. 359–367.

Článek
Hanuliak, Václav; Ragač, Radoslav. Príspevok k problematike existencie kláštorného hospica a Kostola sv. Ducha v Slovenskej Ľupči. Archaeologia historica. 2000, roč. 25, č. [1], s. 233–244.

Článek
Hanuliak, Václav. Via magna na strednom Slovensku v období včasného a vrcholného stredoveku. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 443–449.

Článek
Hanuliak, Václav. Vojenské pevnosti Jána Jiskru vo Zvolené. Archaeologia historica. 2006, roč. 31, č. [1], s. 259–269.

Článek
Hanuliak, Václav. Výnimočné formy inhumácie v stredoveku a novoveku. Archaeologia historica. 2006, roč. 31, č. [1], s. 371–385.

Článek
Hanuliak, Václav; Ragač, Radoslav. Zámok Víglaš v období 14.-18. storočia. Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 279–288.

Článek
Hanuliak, Václav. Zvolenská protiturecká obranná línia. Archaeologia historica. 2005, roč. 30, č. [1], s. 243–253.