Karlíková, Helena

Varianty jmen:

Karlíková, Helena (preferováno)
Hofírková, Helena
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 15 z celkového počtu 15.

Článek
Karlíková, Helena. [Dorovský, Ivan. Makedonci žijí mezi námi]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, roč. 47, č. A46, s. 222–224.

Článek
Karlíková, Helena. [Hansack, Ernst. Die altrussische Version des "Jüdischen Krieges": Untersuchungen zur Integration der Namen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, roč. 49, č. A48, s. 204–207.

Kapitola
Karlíková, Helena. K staroslověnskému substantivu spǫdъ. In: Grammaticvs : studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata. 2001, s. 99–104.

Článek
Karlíková, Helena. Několik dokladů "elementární příbuznosti". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1991, roč. 40, č. E36, s. 59–62.

Článek
Karlíková, Helena. Některé hovorové pozdravy v češtině: zdařbůh, těbůh, těpic a další. Linguistica Brunensia. 2018, roč. 66, č. 1, s. 63–71.

Článek
Janyšková, Ilona; Karlíková, Helena. Radoslav Večerka (*18. 4. 1928 – †15. 12. 2017). Linguistica Brunensia. 2018, roč. 66, č. 1, s. 96–99.

Článek
Karlíková, Helena. [Šlosar, Dušan. Otisky]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2007, roč. 56, č. A55, s. 378–380.

Článek
Karlíková, Helena. Soupis prací Evy Havlové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1999, roč. 48, č. A47, s. 189–193.

Článek
Karlíková, Helena. Stsl. ochlędanije a jeho vztah k psl. kořenům s iniciálním *chl-. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, roč. 45, č. A44, s. 35–38.

Článek
Hofírková, Helena. Verba affectuum v latině a češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1981, roč. 30, č. E26, s. 105–107.

Článek
Karlíková, Helena; Večerka, Radoslav. Vývoj české etymologie v evropském kontextu. Opera Slavica. 2005, roč. 15, č. 4, s. 40–51.

Článek
Karlíková, Helena. Vzpomínka na Arnošta Lamprechta. Linguistica Brunensia. 2019, roč. 67, č. 2, s. 61–63.

Článek
Karlíková, Helena. Vzpomínka na Pavlu Valčákovou. Linguistica Brunensia. 2022, roč. 70, č. 2, s. 79–82.

Článek
Karlíková, Helena. Žofie Šarapatková jubilující (* 2. 4. 1934). Linguistica Brunensia. 2014, roč. 62, č. 2, s. 87–89.