Peřina, Ivan

Varianty jmen:

Peřina, Ivan (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 4 z celkového počtu 4.

Článek
Peřina, Ivan. Ke stavebnímu vývoji hradu Hrubý Rohozec. Archaeologia historica. 2007, roč. 32, č. [1], s. 283–295.

Článek
Peřina, Ivan. O třech tak zvaných hradech v Českém ráji. Archaeologia historica. 2008, roč. 33, č. [1], s. 233–254.

Článek
Gabriel, František; Peřina, Ivan. Problém vývoje keramiky ve středním Pojizeří. Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 71–83.

Kapitola
Gabriel, František; Peřina, Ivan. Stopy dřevěné výztuhy v síle zdiva. In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, s. 68–74.