Procházková, Jarmila

Varianty jmen:

Procházková, Jarmila (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 4 z celkového počtu 4.

Článek
Procházková, Jarmila. Aktuální pohled na folkloristickou činnost Leoše Janáčka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2007-2008, roč. 56-57, č. H42-43, s. 97–103.

Článek
Procházková, Jarmila. Leoš Janáček and military music. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1998, roč. 47, č. H33, s. 43–53.

Kapitola
Procházková, Jarmila. Nápěvky mluvy – společné téma Antonína Václavíka a Leoše Janáčka. In: Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie : kontexty doby a díla. 2010, s. 45–52.

Článek
Procházková, Jarmila. Vladimír Helfert ve Státním ústavu pro lidovou píseň. Musicologica Brunensia. 2016, roč. 51, č. 2, s. 139–156.