2

Title: Musicologica Brunensia
Rok: 2023
Ročník: 58
Číslo: 2
ISSN
1212-0391 (print)
2336-436X (online)
Ústav FF MU
Title Document
Love and virtue in Cavalli's L'Erismena | 5–12
Beckerman, Michael
PDF
Title Document
Graduale Novum : reštituovaný omšový repertoár gregoriánskeho chorálu a jeho používanie v súčasnej liturgii | 13–23
Bednáriková, Janka
PDF
Title Document
Svaz československých skladatelů a jeho vliv na populární hudbu šedesátých let a kariéru skladatele Bohuslava Ondráčka | 25–39
Blüml, Jan
PDF
Title Document
Sources for research on the Union of Czechoslovak Composers | 41–51
Cígler, Pavel
PDF
Title Document
Zwischen Himmel und Hölle : Kardinaltugenden und Todsünden in Wiener Oratorientexten des 18. Jahrhunderts | 53–68
Hilscher, Elisabeth Theresia
PDF
Title Document
Žalmové kompozice Pavla Haase | 69–77
Pivoda, Ondřej
PDF
Title Document
From Moravská Třebová to Klosterneuburg: to the fate of one part book | 79–92
Studeničová, Hana
PDF
Title Document
When the music changes, so does the dance : do we still need copyright collectives? | 93–113
Svoboda, František
PDF
Title Document
Rozvíjení kontrapunktu v epoše po-kontrapunktické : příspěvek k polyfonnímu zobrazení světa v románech Milana Kundery | 115–127
Sýkora, Pavel
PDF
Title Document
Romani music in Czech film after 1989, specifically between 1993 and 2017 | 129–142
Ševčíková, Veronika
PDF
Title Document
The oldest scores of sacred music in the collection of Carl Winiker's Musikalien-Leih-Anstalt in Brno | 143–192
Tichý, Vlastimil
PDF
Title Document
Art music and war : Ukrainian case 2022 | 193–204
Tukova, Iryna
PDF
Title Document
"Die rechte Liebe grünet auf Beständigkeit", or "Gelosia, filia è d'amor"? : love and virtue in two wedding operas from the milieu of the mid-18th century Schwarzenberg court | 205–222
Voříšek, Martin
PDF