Advanced search

Searching in title Archaeologia historica 2013, vol. 38. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 49

Issue
Archaeologia historica, 2013, vol. 38, issue 1.

Article
Frolík, Jan. Pohřebiště na II. nádvoří Pražského hradu. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 1, pp. 91–105.

Article
Bartošková, Andrea. Obolus mrtvých a jeho význam pro datování archeologických pramenů. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 1, pp. 129–138.

Article
Profantová, Naďa. Ke změnám ve vývoji hmotné kultury 10. století v Čechách. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 1, pp. 27–44.

Article
Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 1, pp. 317.

Article
Gołębiowska-Tobiasz, Aneta. Inwentarze grobowe a stele antropomorficzne u Połowców. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 1, pp. 185–201.

Article
Šebesta, Pavel. Geneze nejstarších kostelů v Chebu. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 1, pp. 291–308.

Article
Žákovský, Petr, Hošek, Jiří, Sedláčková, Lenka. Meče 11.–13. století z území Moravy. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 1, pp. 219–270.

Article
Nechvátal, Bořivoj. Knížecí a královská akropole na Vyšehradě : (přehled výzkumu a problematiky). Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 1, pp. 139–156.

Article
Pomfyová, Bibiana, Samuel, Marián, Žažová, Henrieta. Stredoveká sakrálna architektúra v Bíni : (sumarizácia, korekcia a doplnenie súčasných poznatkov). Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 1, pp. 271–290.

Article
Frolíková, Drahomíra. O raně středověké keramice z Pražského hradu trochu jinak. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 1, pp. 107–128.

Article
Měřínský, Zdeněk. Hmotná kultura mladší doby hradištní na Moravě a ve Slezsku. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 1, pp. 45–90.

Article
Zkratky. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 1, pp. 309–312.

Article
Vojceščuk, Natalia. Skleněné korálky ze Zvenigorodu ve světle výzkumů v roce 2010. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 1, pp. 175–183.

Article
Hanuliak, Milan. Materiálna kultúra 9.–10. storočia z opevneného sídliska v Mužle-Čenkove. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 1, pp. 157–174.

Article
Goš, Vladimír, Halama, Jakub. Šumperk, ulice Na Hradbách : provizorium či lehká dřevohliněná stavba ze 13. století, malé zamyšlení nad velkým problémem. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 1, pp. 203–217.

Issue
Archaeologia historica, 2013, vol. 38, issue 2.

Article
Hylmarová, Lucie, Klír, Tomáš, Černá, Eva. Železné předměty ze zaniklého Spindelbachu v Krušných horách : k výpovědi detektorového průzkumu. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 2, pp. 569–609.

Article
Schejbalová, Zdeňka, Gregor, Tomáš, Fikrle, Marek. Nové výsledky rentgenové fluorescenční analýzy souboru kovových šperků z Chebska. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 2, pp. 631–642.

Article
Měřínský, Zdeněk. K sedmdesátce doc. PhDr. et Ing. Miroslava Plačka. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 2, pp. 750–754.

Article
Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 2, pp. 774.

Article
Novák, David. Drobná vrchnostenská sídla 13.–17. století v kontextu krajiny Křivoklátska a širšího okolí. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 2, pp. 463–489.

Article
Labuda, Jozef. Výskum hradnej kaplnky v lokalite Staré mesto v Banskej Štiavnici. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 2, pp. 455–462.

Article
Plaček, Miroslav. Rozmanitost fortifikací – doklad dějinných zvratů na ostrově Kós (Řecko). Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 2, pp. 507–522.