Advanced search

Searching in title ProInflow 2010, vol. 2. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 24 of 24

Issue
ProInflow, 2010, vol. 2, issue 1.

Issue
ProInflow, 2010, vol. 2, issue 2.

Article
Šmejkal, Petr. Role informačního specialisty v procesu Competitive Intelligence. ProInflow. 2010, vol. 2, iss. 1, pp. 4–17.

Article
Musil, Vladimír, Bozděchová, Ivana, Čech, Pavel, Lískovec, Tomáš, Stingl, Josef, Kachlík, David. Anatomické názvosloví: historie a aktuální problémy. ProInflow. 2010, vol. 2, iss. 1, pp. 58–75.

Article
Jin, Tao, Bouthillier, France. Co dělají profesionálové z oblasti konkurenčního zpravodajství? : pilotní studie. ProInflow. 2010, vol. 2, iss. 1, pp. 76–93.

Article
Nečas, Miroslav. Aktuální trendy v Competitive Intelligence. ProInflow. 2010, vol. 2, iss. 1, pp. 97–105.

Article
Stodola, Jiří. Analýza pojmu informace a jeho klasifikace s užitím aristotelské filosofie. ProInflow. 2010, vol. 2, iss. 1, pp. 18–57.

Article
Molnár, Zdeněk. Editorial. ProInflow. 2010, vol. 2, iss. 1, pp. 2–3.

Article
Portál CI. ProInflow. 2010, vol. 2, iss. 1, pp. 106–108.

Article
Troch, Igor. Intelligence analysis: estimation and prediction. ProInflow. 2010, vol. 2, iss. 1, pp. 94–96.

Article
Dombrovská, Michaela. Informační vzdělávání na vysokých školách v České republice: přehled, vývoj a další kroky. ProInflow. 2010, vol. 2, iss. 2, pp. 45–52.

Article
Zadražilová, Iva. Media literacy: new agendas in communication. ProInflow. 2010, vol. 2, iss. 2, pp. 153–155.

Article
Kratochvíl, Jiří. Přehled informačně-vzdělávacích aktivit Knihovny univerzitního kampusu MU v roce 2010. ProInflow. 2010, vol. 2, iss. 2, pp. 164–169.

Article
Lorenz, Michal. Kde nechala škola díru: m-learning aneb Vzdělání pro záškoláky. ProInflow. 2010, vol. 2, iss. 2, pp. 53–75.

Article
Stodola, Jiří. Předmět informační vědy a informační vzdělávání. ProInflow. 2010, vol. 2, iss. 2, pp. 87–105.

Article
Sklenák, Vilém. Informační gramotnost uživatelů vs. vyhledávací nástroje nové generace. ProInflow. 2010, vol. 2, iss. 2, pp. 24–44.

Article
Landová, Hana. Editorial. ProInflow. 2010, vol. 2, iss. 2, pp. 2–4.

Article
Potáček, Jiří. Informační vzdělávání pedagogů. ProInflow. 2010, vol. 2, iss. 2, pp. 156–163.

Article
Škyřík, Petr. Řízení virtuálních týmů: manažerská a organizační perspektiva. ProInflow. 2010, vol. 2, iss. 2, pp. 170–186.

Article
Kovářová, Pavla. Role bezpečnosti v rámci informační gramotnosti. ProInflow. 2010, vol. 2, iss. 2, pp. 106–130.

Article
Chudobová, Simona. Patricia Senn Breivik. ProInflow. 2010, vol. 2, iss. 2, pp. 187–189.

Article
Dvořáková, Drahomíra, Chára, Luboš. Projekt informačního vzdělávání pedagogů na střední technické škole. ProInflow. 2010, vol. 2, iss. 2, pp. 76–86.