A51

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Year: 2003
Volume: 52
Issue: A51
Publication year
2003
ISSN
0231-7567
ISBN
80-210-3151-4
Stati
Title Document
The prefix *sm̥-/ *som- in the Indo-European tree- & plant-names | [5]–11
Blažek, Václav
PDF
Osobennosti vyraženija kategorii roda u oduševlennych suščestvitel'nych v russkom i češskom jazykach | [13]–24
Brandner, Aleš
PDF
Rusko-anglické analogie v akcentuaci na rozdíl od češtiny | [25]–32
Jiráček, Jiří
PDF
Bělorusko, Moldavsko, Irsko, Nizozemsko, Chorvatsko a Čechy v bulharském zeměpisném názvosloví : (otázka dublet) | [33]–50
Krejčí, Pavel
PDF
Еще раз к характеристике отрицательных конструкций в русском языке | [51]–56
Žaža, Stanislav
PDF
Vokale und Konsonanten als Selbst- und Mitlaute : (mit Beispielen aus dem Obersorbischen) : eine späte Intervention in die glossematische Debatte | [57]–82
Vykypěl, Bohumil
PDF
Standard und Nonstandard in der Tschechischen Republik und der deutschsprachigen Schweiz | [83]–98
Giger, Markus
PDF
Popis alternací jako prostředek modelace vokalického subsystému češtiny | [99]–111
Šefčík, Ondřej
PDF
Transpoziční verbální adjektiva aktivní | [113]–123
Jelínek, Milan
PDF
K podstatě slovotvorného procesu přechylování | [125]–132
Ziková, Markéta
PDF
K vnitřní struktuře českých ?participií | [133]–145
Karlík, Petr
PDF
K přechodu feminin od vzoru "kost" ke vzoru "píseň" | [147]–159
Obrovská, Jana
PDF
Analytické préteritum a opisné pasivum v češtině : dvojí způsob saturace silného rysu <+V> hlavy v* | [161]–177
Veselovská, Ludmila
PDF
Několik poznámek k článku Reflexivity | [179]–189
Dočekal, Mojmír
PDF
K analýze konstrukcí akuzativu s infinitivem v češtině | [191]–202
Caha, Pavel
PDF
Český jazykový atlas : neznámé nářeční areály | [203]–212
Kloferová, Stanislava
PDF
Úvahy k rekonstrukci vývoje kvantity v našich nářečích | [213]–221
Čižmárová, Libuše
PDF
Tvoření depronominálních adverbií zvláště ve východomoravských nářečích | [223]–229
Hlubinková, Zuzana
PDF
K přeneseným pojmenováním a jejich zpracování v 1. dílu Českého jazykového atlasu | [231]–240
Hladká, Zdeňka
PDF
Nespisovné jevy v soukromé korespondenci | [241]–248
Šindlerová, Hana
PDF
Jubilea
Title Document
K životnímu jubileu Milana Jelínka (nar. 1923) | [249]–255
Křístek, Michal
PDF
Bibliografie
Title Document
Bibliografie prací Radoslava Večerky (nar. 1928) publikovaných od r. 1998 | [257]–258
PDF
Bibliografie prací Jana Chloupka (nar. 1928) publikovaných od roku 1998 | [259]
PDF
Recenze
Title Document
[Harweg, Roland. Studien zur Textlinguistik] | 261–263
Bílková, Jana
PDF
[Untermann, Jürgen. Wörterbuch des Oskisch-Umbrischen] | 263–266
Blažek, Václav
PDF
[Blažiené, Grasilda. Die baltischen Ortsnamen im Samland] | 266–269
Blažek, Václav
PDF
[Кравецкий, А.Г.; Плетнева, А.А. История церковнославянского языка в России (конец XIX-XX в.)] | 269–273
Brandner, Aleš
PDF
[Kořínek, Josef Miloslav; Erhart, Adolf. Úvod do fonologie] | 273–274
Vykypěl, Bohumil
PDF