3

Title: Studia paedagogica
Year: 2022
Volume: 27
Issue: 3
Publication year
2022
ISSN
1803-7437 (print)
2336-4521 (online)
Title Document
Čas na změnu : editorial | [5]–7
Šeďová, Klára
PDF
Stati – Studies
Title Document
Klíčová kompetence (nejen) pro umělecké obory v evropském kurikulu : analytické vysvětlení | [9]–32
Slavík, Jan; Dytrtová, Kateřina; Hník, Ondřej; Jakubcová, Lucie; Nohavová, Alena; Rodová, Veronika; Uhl Skřivanová, Věra
PDF
Základná škola ako perlorodka : prípadová štúdia prevzatia a spracovania národného testovania školskými aktérmi | [33]–62
Filagová, Markéta
PDF
Charakteristika a efekt programů na podporu well-beingu ve vzdělávání adolescentů : přehledová studie | [63]–97
Bula, Marek; Nehyba, Jan
PDF
Hodnocení čtení písmen s využitím metody TETRECOM založené na technologii eye tracking u začínajících školáků v základní škole a v základní škole logopedické | [99]–126
Mlčáková, Renata; Maštalíř, Jaromír; Lukášová, Kateřina
PDF
Heterogenita ve způsobu odpovídání na dotazníkové položky u českých žáků v PISA 2012 : analýza dle kraje, typu a velikosti školy | [127]–159
Voňková, Hana; Papajoanu, Ondřej; Boško, Martin
PDF
Začínající výzkumníci – Emerging researchers
Title Document
Nesouzníme s "běžnou školou" : rodičovská volba základní školy v kontextu souladu rodinného a institucionálního habitu | [161]–193
Smith Slámová, Radka
PDF