Národopis

Title: Národopis
Source document: Jeřábek, Richard. Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. Dorovský, Ivan (Editor). 2. dopl. a rozš. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 1993, pp. 87-90
Extent
87-90
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license