Hastábhinaja : gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie

Title: Hastábhinaja : gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2013
Extent
236 s.
Series
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, ISSN 1211-3034; 419
ISBN
978-80-210-6406-5
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 882606
Description
  • Práce se zabývá tradičním indickým herectvím. Zaměřuje se na specifickou formu komunikace herce s divákem – na komunikaci prostřednictvím muder, jež jsou zpravidla charakterizovány jako symbolické pozice rukou. Hlavním cílem práce bylo pojednat o tom, na jakých principech se vyjadřování prostřednictvím muder v performančních aktivitách Indie zakládá. V práci je prověřována teze, že v případě muder jde o komunikaci mezi jevištěm a hledištěm prostřednictvím svébytného jazykového systému, který je schopen vyjádřit jakoukoli myšlenku i emoci. Výsledky výzkumu v této oblasti jsou založeny na staroindické i novodobé divadelní literatuře v sanskrktu, angličtině, případně francouzštině, především na poetikách a hereckých manuálech, a na současné praxi tradičního indického divadla či tanečních forem, kterou autorka zkoumala v rámci výzkumné cesty po Indii – ponejvíce praxi kéralských divadelních aktivit, zejména divadla kúdijáttam a kathakali. Symbolická pozice rukou, mudra, je komunikační nástroj svébytného jazykového systému, který je údajně schopen vyjádřit jakoukoli myšlenku či emoci. Autorka představuje vyjadřovací principy tohoto tajemného jazyka.
  • The book entitled "Hastabhinaya: Hand gestures in traditional theatre art of India" deals with traditional Indian acting style, particularly with hand gestures. Its focus lies in a specific form of actor-spectator communication – the communication carried out with by means of mudras, or symbolic hand positions. The aim of the book consists in defining of the principles of this mode of communication within performance activities of India. The book also verifies the proposition that mudras create autonomous language system by which every single thought or emotion can be expressed. The research is based on ancient and also contemporary theatre literature in Sanskrit, English or French, most of all on poetics and acting manuals, and on contemporary practice of traditional theatre or dance in India. The most important sources of the research were the kootiyattam and kathakali theatre.
Note
  • Kniha vznikla v rámci Spisů FF MU a za podpory grantového projektu GA ČR GAP409/11/1082 - Český divadelní strukturalismus: souvislosti a potenciál.
License: Not specified license
Rights holder
Šárka Havlíčková Kysová
Masarykova univerzita
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Poděkování
Chapter number Title Custom text
Poděkování | [6]
Havlíčková Kysová, Šárka
PDF
Chapter number Title Custom text
Poznámka k formální úpravě a přepisu sanskrtských termínů | 9–10
Havlíčková Kysová, Šárka
PDF
hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 11–14
Havlíčková Kysová, Šárka
PDF
Chapter number Title Custom text
1. | Tradiční formy indického divadelního umění a jejich výrazové prostředky | 15–30
Havlíčková Kysová, Šárka
PDF
Chapter number Title Custom text
2. | Gesta rukou v odlišných kontextech | 31–40
Havlíčková Kysová, Šárka
PDF
Chapter number Title Custom text
3. | Gesta rukou v divadelní tradici | 41–88
Havlíčková Kysová, Šárka
PDF
Chapter number Title Custom text
4. | Komunikace prostřednictvím muder – lingvistické aspekty; vyjadřování vyšších významových celků, základy gramatiky | 89–119
Havlíčková Kysová, Šárka
PDF
Chapter number Title Custom text
5. | Možnosti teoretických závěrů | 121–145
Havlíčková Kysová, Šárka
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
Závěr | 147–148
Havlíčková Kysová, Šárka
PDF
Appendix
Chapter number Title Custom text
Slovníček pojmů | 151–153
Havlíčková Kysová, Šárka
PDF
Mudry typu asamjuta podle Nátjašástry | 154–159
Havlíčková Kysová, Šárka
PDF
Mudry typu asamjuta v bharatanátjam | 160–165
Havlíčková Kysová, Šárka
PDF
Mudry typu asamjuta v kathakali | 166–171
Havlíčková Kysová, Šárka
PDF
Mudry asamjuta a samjuta v kúdijáttam : 24 znaků abecedy kúdijáttam | 172–177
Havlíčková Kysová, Šárka
PDF
Mudry typu samjuta podle Nátjašástry | 178–180
Havlíčková Kysová, Šárka
PDF
Mudry typu samjuta v bharatanátjam | 181–186
Havlíčková Kysová, Šárka
PDF
Další mudry kúdijáttam : 10 specifických muder kúdijáttam – zejména typu samjuta | 187–188
Havlíčková Kysová, Šárka
PDF
Bharatanátjam – sekvence muder z příběhu Múšika váhana v podání tanečnice Bhakti Déví | 189–191
Havlíčková Kysová, Šárka
PDF
Bharatanátjam – sekvence muder/příběh z tance Mohámána Yen Mide Varanam v podání tanečnice Bhakti Déví | 192–196
Havlíčková Kysová, Šárka
PDF
Kúdijáttam - sekvence muder v podání herečky z Natana Kairali | 197–205
Havlíčková Kysová, Šárka
PDF
Další obrazové přílohy | 207–217
Havlíčková Kysová, Šárka
PDF
hidden-section Prameny
Chapter number Title Custom text
Prameny | 219–222
Havlíčková Kysová, Šárka
PDF
Chapter number Title Custom text
Sekundární literatura | 223–227
Havlíčková Kysová, Šárka
PDF
hidden-section Rejstřík
Chapter number Title Custom text
Rejstřík | 229–233
Havlíčková Kysová, Šárka
PDF
hidden-section Shrnutí
Chapter number Title Custom text
Shrnutí | 235
Havlíčková Kysová, Šárka
PDF
hidden-section Summary
Chapter number Title Custom text
Summary | 236
Havlíčková Kysová, Šárka
PDF