Středověký šperk : archeologické nálezy z jižní Moravy

Title: Středověký šperk : archeologické nálezy z jižní Moravy
Variant title:
  • Medieval jewellery : archaeological finds from South Moravia
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2018
Extent
279 s.
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 481
ISBN
978-80-210-9020-0
978-80-210-9021-7 (online : pdf)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6431467
Description
  • Monografie představuje první komplexní zpracování tématu středověkých šperků uložených v depozitářích muzeí, galerií a archeologických institucí na jižní Moravě. Autorka do kolekce zahrnula předměty ze 79 lokalit, a to 45 z intravilánu měst, 11 z výzkumu hradů a 23 z výzkumu současných i zaniklých vsí a polykulturních lokalit. Výběr se omezil na období vrcholného středověku, tj. 13. až 15. století, s možnými časovými přesahy do staršího i mladšího období. Významnou součást práce tvoří katalog nálezů, které jsou kresebně nebo fotograficky dokumentovány a detailně popsány. Katalog je v plném znění publikovaný elektronicky v Digitální knihovně FF MU. V analytické části práce jsou šperky zhodnoceny z hlediska typologie a morfologie, včetně komparace s nálezy z jiných lokalit a jsou zasazeny do dobového kontextuve smyslu funkčním, estetickém i symbolickém.
  • The present work represents the first comprehensive survey of medieval jewellery located in museum depositories, galleries and archaeological institutions of South Moravia. Into the collection, the author has included items from 79 localities: 45 urban towns, 11 castles and 23 other locations (current and former villages and cultural sites). The selection has been limited to the High Middle Ages, i.e. mainly to the 13th–15th centuries, possibly extending into older and younger periods. The core of the work is comprised of a catalogue of objects with drawings or photographic documentation accompanied by detailed descriptions. The catalogue of finds is fully available in electronic form in the Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University, Brno. In the analytical part of the thesis, the objects are evaluated in terms of typology and morphology, including comparisons with finds from other locations. This allows the jewellery to be set in contemporaneous context in terms of its functional, aesthetic and symbolic significance.
Note
  • Součástí vydání je Středověký šperk: archeologické nálezy z jižní Moravy: Katalog nálezů = Catalogue of finds (jako kap. 9), který je v tištěné verzi vydán v samostatném svazku.
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Věra Šlancarová
Masarykova univerzita
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
0 | Úvod | 9–11
Šlancarová, Věra
PDF
hidden-section Metodologie
Chapter number Title Custom text
1 | Metodologie | 13–36
Šlancarová, Věra
PDF
Chapter number Title Custom text
2 | Materiál, výroba a provenience předmětů | 37–50
Šlancarová, Věra
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | Šperky a oděvní doplňky | 51–220
Šlancarová, Věra
PDF
hidden-section Symbolika předmětů
Chapter number Title Custom text
4 | Symbolika předmětů | 221–237
Šlancarová, Věra
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
5 | Závěr | 239–243
Šlancarová, Věra
PDF
Chapter number Title Custom text
6 | Medieval jewellery: archaeological finds from South Moravia : summary | 245–251
Šlancarová, Věra
PDF
hidden-section Seznam ilustrací
Chapter number Title Custom text
7 | Seznam ilustrací | 253–260
Šlancarová, Věra
PDF
Chapter number Title Custom text
8 | Seznam použitých pramenů | 261–277
Šlancarová, Věra
PDF
Chapter number Title Custom text
9 | Katalog nálezů : [úvod] | 279
Šlancarová, Věra
PDF
Chapter number Title Custom text
9 | Středověký šperk : archeologické nálezy z jižní Moravy : Katalog nálezů = Catalogue of finds | 1–733
Šlancarová, Věra
PDF