Medieval jewellery: archaeological finds from South Moravia : summary

Title: Medieval jewellery: archaeological finds from South Moravia : summary
Source document: Šlancarová, Věra. Středověký šperk : archeologické nálezy z jižní Moravy. Vydání první Brno: Masarykova univerzita, 2018, pp. 245-251
Extent
245-251
Type
Summary
Language
English
Rights access
embargoed access
License: N/A