[1]

Title: Archaeologia historica
Year: 2009
Volume: 34
Issue: [1]
Issue title
Sborník příspěvků přednesených na XL. mezinárodní konferenci archeologie středověku s hlavním zaměřením Hmotná kultura každodenního života ve středověku a raném novověku Plzeň, 15.-19. září 2008
Publication year
2009
ISSN
0231-5823
ISBN
978-80-7275-079-5
Topic
Title Document
40. mezinárodní konference archeologů středověku v Plzni | 5
Frýda, František
PDF
A. Úvod – Einführung
Title Document
Das Studium der Sachkultur des Mittelalters – Ziel oder Mittel? | 9–42
Měřínský, Zdeněk
PDF
Materiálna kultúra banského mesta v stredoveku – príklad Banskej Štiavnice | 43–48
Labuda, Jozef
PDF
B. Hmotná kultura – Sachkultur
Title Document
K niektorým aspektom výskytu keramiky na pohrebisku v Nitre-Lupke | 51–69
Vlkolinská, Ivona
PDF
Problém vývoje keramiky ve středním Pojizeří | 71–83
Gabriel, František; Peřina, Ivan
PDF
Nálezy kameniny z hradu v Kadani | 85–101
Balášová, Michaela
PDF
Odpadní jímky z Kašperských hor | 103–159
Pícka, Jan; Hůrková, Jindra; Schneiderwinklová, Pavlína
PDF
Rostlinné zbytky z výplní středověkých jímek z Kašperských Hor | 161–172
Kočár, Petr; Kočárová, Romana; Petr, Libor
Drobná středověká plastika koníčka na Moravě : úvahy a postřehy | 173–187
Měchurová, Zdeňka
PDF
Středověké reliéfní kachle jako pramen hmotné kultury (Morava) | 189–208
Loskotová, Irena
PDF
Středověké reliéfní kachle jako pramen hmotné kultury (Slezsko) | 209–223
Tymonová, Markéta
PDF
Motiv bájného gryfa na reliéfech moravských a slezských středověkých komorových kachlů | 225–243
Menoušková, Dana
PDF
Invalidé na středověkých kachlích | 245–254
Pavlík, Čeněk; Vitanovský, Michal
PDF
Kachle z Karlova mostu | 255–268
Dragoun, Zdeněk
PDF
Nepublikovaný súbor neskorogotických kachlíc z Dolnej ulice v Banskej Bystrici | 269–283
Mácelová, Marta
PDF
Archeologický výskum na Hornej ul. č. 2 v Banskej Bystrici : (k významu vnútrodvorov pre poznanie stredovekej a novovekej materiálnej kultúry mesta) | 285–300
Zachar, Ján
PDF
Mineralogicko-technologická charakteristika gotických a renesančných neglazovaných kachlíc z hradu Devín | 301–317
Divileková, Denisa; Gregor, Miloš
PDF
Nové nálezy raně gotické mozaikové dlažby v areálu kláštera v Plasích | 319–345
Kamenická, Eva
PDF
Stredoveké a včasnonovoveké keramické dlaždice zo Slovenska | 347–358
Nagy, Peter; Čurný, Marián
PDF
Zespół gotyckich płytek posadzkowych z Góry Zamkowej w Cieszynie | 359–366
Gryc, Jana
PDF
Raně středověké nože ze Staré Boleslavi | 367–392
Boháčová, Ivana; Hošek, Jiří
PDF
Novšie nálezy stredovekých kovových predmetov z Košíc | 393–407
Rusnák, Rastislav
PDF
Hromadný nález nejstarších platnéřských prací z území Moravy (?) : příspěvek k poznání tzv. kombinovaných zbrojí | 409–444
Žákovský, Petr
PDF
Uzbrojenie w konnej rocie Aleksandra Sewera z 1498 roku | 445–453
Grabarczyk, Tadeusz
PDF
Nejstarší středověká zbroj ze sbírek Státního hradu a zámku Frýdlant | 455–462
Pertl, Miroslav
PDF
Geometricky zdobená tkanina z královské hrobky v katedrále sv. Víta | 463–481
Bravermanová, Milena
PDF
Středověké dýhové misky z Olomouce | 483–499
Kostrouch, František
PDF
C. Výrobní objekty – Produktionsobjekte
Title Document
Nové objevy v Krušných horách – zaniklé středověké sklárny na k. ú. Výsluní, okr. Chomutov | 503–521
Crkal, Jiří; Černá, Eva
PDF
Stredoveká tehelňa v Chotíne | 523–540
Čurný, Marián; Romsauer, Peter
PDF
D. Církev – Kirche
Title Document
Církevní hmotná kultura v archeologických pramenech | 543–561
Čechura, Martin
PDF
Bronzový křížek z Uherského Hradiště | 563–574
Frolíková-Kaliszová, Drahomíra
PDF
Nález poutního odznaku na hradě v Bečově nad Teplou | 575–585
Foster, Linda; Koenigsmarková, Helena
PDF
Středověký "Schalenstein" z Albrechtic | 587–590
Čechura, Martin; Frýda, František
PDF
Poznámky k pohřební výbavě a její symbolický význam pro obyvatele barokních Čech a Moravy | 591–602
Omelka, Martin; Řebounová, Otakara; Šlancarová, Věra
PDF
E. Sídliště – Vsi – Siedlungen – Dörfer
Title Document
K otázce osídlení Starého Města – Veligradu v době po zániku Velké Moravy : mladohradištní keramika z lokality "Na Zahrádkách" | 605–638
Galuška, Luděk
PDF
Charakteristika sídliska z prelomu včasného a vrcholného stredoveku v Senci-Svätom Martine | 639–656
Hanuliak, Milan; Mináč, Vladimír
PDF
Srovnávací studium areálů zaniklých středověkých vesnic na základě analýz fosforečnanů. Zaniklá středověká vesnice Schwarzenbach u Chebu | 657–680
Klír, Tomáš; Kenzler, Hauke
PDF
F. Stavby – Bauwerke
Title Document
Povrchový průzkum méně známých sídel šlechty rakouského horního Podyjí | 683–693
Plaček, Miroslav
PDF
Brány hradu Pořešín | 695–709
Durdík, Tomáš
PDF
Shrnutí novějších zjištění ke stavebnímu vývoji severního traktu hradu Pernštejna | 711–724
Škrabal, Jakub Z.; Škrabalová, Eva; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim
PDF
Hrad Rabí – doposud opomíjené poznatky ze starších průzkumů z Geofondu Praha | 725–732
Varhaník, Jiří; Zavřel, Jan
PDF
Stredoveká tehlová architektúra na Slovensku : (niektoré problémy výskumu) | 733–744
Oriško, Štefan
PDF
Stredoveká sakrálna architektúra v regióne Gemer a Malohont | 745–762
Pomfyová, Bibiana
PDF
Nález radničnej kaplnky sv. Anny v Banskej Štiavnici | 763–774
Labuda, Jozef; Miňo, Martin
PDF
Archeologický výzkum kostela sv. Markéty ve Strakonicích | 775–792
Nechvátal, Bořivoj
PDF
Nové poznatky z výzkumu kostela sv. Maří Magdaleny v Předmostí | 793–802
Schenk, Zdeněk; Mikulík, Jan
PDF
Příspěvek k poznání stavebního vývoje zámku Hradiště v Blovicích | 803–811
Bouda, Jiří; Hanzlíková, Hana; Sochorová, Markéta
PDF
G. Ostatní – Anderes
Title Document
Hygiena ve středověkém Chebu | 815–833
Šebesta, Pavel
PDF
Pražští Židé a první křížová výprava | 835–838
Charvát, Petr
PDF
Černá kočka, bílý kocour : Osteologické nálezy kočky domácí a malý exkurz k reflexi kočky v českých zemích ve středověku a raném novověku z pohledu historika | 839–855
Sůvová, Zdeňka; Wasková, Marie
PDF
Kronika – Chronik
Title Document
Jaroslav Špaček na poloviční cestě k sedmdesátce | 857–860
Skružný, Ludvík
PDF
Za PhDr. Václavom Hanuliakom : * 1.12.1947 - † 23.4.2009 | 861
Slivka, Michal
PDF
Odešel kolega PhDr. Ludvík Skružný (1937-2009), archeolog, etnograf, muzejní pracovník | 862–863
Špaček, Jaroslav
PDF
Vzpomínka na Ivana Borkovského * 8.9.1897 - † 17.3.1976 | 864–866
Nechvátal, Bořivoj
PDF
Za akademikom Bohuslavom Chropovským (1926-2009) | 867
Ruttkay, Matej
PDF
Recenze a zprávy o literatuře – Buchbesprechungen und Mitteilungen über Fachliteratur
Title Document
[Souchopová, Věra; Stránský, Karel. Tajemství dávného železa: archeometalurgie objektivem mikroskopu] | 868–869
Loskotová, Irena
PDF
hidden section Seznam autorů
Title Document
Seznam autorů | 870–871
PDF
hidden section Zkratky
Title Document
Zkratky | 872–874
PDF
Title Document
Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | 879
PDF