Dialogy o slovanských literaturách : tradice a perspektivy

Title: Dialogy o slovanských literaturách : tradice a perspektivy
Contributor
Dohnal, Josef (Editor)
Zelenka, Miloš (Editor)
Edition
1. vyd.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2012
Extent
244 s.
Series
  • Litteraria humanitas ;; 16
ISBN
9788021058507
Language
Czech
English
German
Polish
Russian
Slovak
Link to MU library catalogue: 831818
Description
  • Sborník prací českých a zahraničních slavistů. Stati se zabývají specifickými otázkami vývoje slovanských literatur, sledují historický kontext vzájemných kulturních vztahů a analyzují konkrétní literární díla především 19. a 20. století. Sborník ukazuje na tematickou i metodologickou šíři spojenou s možnostmi studia slovanských literatur v jejich tematickém i tvarovém propojení. Sborník je dedikován prof. Ivo Pospíšilovi, DrSc., k jeho 60. narozeninám.
Note
  • Publikace vznikla v rámci specifického výzkumu na Masarykově univerzitě – projekt Slované a slavistika v areálovém pojetí (MUNI/A/0789/2011).
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Chapter number Title Custom text
Úporné hledání smyslu | 5–9
Kšicová, Danuše
PDF
hidden-section Píseň mužů
Chapter number Title Custom text
Píseň mužů | 11
Křivánek, Vladimír
PDF
Chapter number Title Custom text
Аллегория, фантасмагория, гротеск в русском романтизме: несколько заметок о прозе О.И. Сенковского | 13–20
Aloe, Stefano
PDF
Chapter number Title Custom text
Экзистенциальные мотивы в прозе В. Шукшина | 21–26
Binová, Galina Pavlovna
PDF
Chapter number Title Custom text
Archivalien über Josef Dobrovský im Österreichischen Staatsarchiv in Wien | 27–36
Bonazza, Sergio
PDF
Chapter number Title Custom text
Два "Морозных утра" европейской лирики : (к специфике русской реалистической и младопольской поэзии) | 37–45
Budagova, Ljudmila Norajrovna
PDF
Chapter number Title Custom text
Attributes of wine in Serbian decasyllabic folk poems | 47–53
Bunjak, Petar; Topić, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Chaotyczny wymiar świata – Bohumil Hrabal | 55–68
Czaplejewicz, Eugeniusz
PDF
Chapter number Title Custom text
Структурно-персонажная модель драмы И.С. Тургенева "Месяц в деревне" | 69–75
Dimitrov, Ljudmil
PDF
Chapter number Title Custom text
Капитанские часы M. Kuzmina ve světle tradic ruské prózy | 77–83
Dohnal, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
Andrićovo dílo v Československu (v České republice) | 85–93
Dorovský, Ivan
PDF
Chapter number Title Custom text
Marburg und seine Bedeutung für das Schaffen Boris Pasternaks | 95–103
Ibler, Reinhard
PDF
Chapter number Title Custom text
Political fiction w literaturze polskiej pierwszej dekady XXI wieku | 105–113
Janaszek-Ivaničková, Halina
PDF
Chapter number Title Custom text
The space of Slovenian literary culture: framework and goals of a research project | 115–118
Juvan, Marko
PDF
Chapter number Title Custom text
Mотив замурования и драма не-вольных каменщиков в первой пьесе Петко Ю. Тодорова | 119–125
Malinova-Dimitrova, Ljudmila
PDF
Chapter number Title Custom text
"Первый русский философ" и пути русского богословия | 127–134
Marčenko, Oleg Viktorovič
PDF
Chapter number Title Custom text
Дмитрий Чижевский и формализм: гуссерлианский контекст | 135–145
Mnich, Roman
PDF
Chapter number Title Custom text
Vystoupení ze života jako románový motiv v ruské literatuře | 147–154
Pechal, Zdeněk
PDF
Chapter number Title Custom text
Serendipita v literární vědě : literární kritika a "vysoké žánry" | 155–160
Pokorný, Milan
PDF
Chapter number Title Custom text
Aspects of alienation in Russian and other literature: borders and islands | 161–167
Porter, Robert
PDF
Chapter number Title Custom text
К чешскому восприятию русской поэзии | 169–176
Richterek, Oldřich
PDF
Chapter number Title Custom text
Der Habsburger-Mythos als Moment einer regionalen Identität Galiziens? : (Beispiele aus der zeitgenössischen ukrainisch-galizischen Literatur) | 177–186
Simonek, Stefan
PDF
Chapter number Title Custom text
K několika proměnám poutníka v české literatuře | 187–195
Voisine-Jechová, Hana
PDF
Chapter number Title Custom text
Ivo Pospíšil a moderní genologie : (několik stručných a nesoustavných poznámek) | 197–201
Zelenka, Miloš
PDF
Chapter number Title Custom text
Ivo Pospíšil a konštituovanie brnianskej slovakistiky : (vklad do štúdia česko-slovenských vzťahov) | 203–211
Zelenková, Anna
PDF
Chapter number Title Custom text
Как применяется Бахтин: "Раковый корпус" А.И. Солженицына | 213–224
Žekulin, Nicholas G.
PDF
Chapter number Title Custom text
Pútnici a tuláci v slovenskej próze | 225–232
Žemberová, Viera
PDF
Chapter number Title Custom text
Komunikačné relácie literárneho textu (filmu) | 233–240
Žilka, Tibor
PDF