X1

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky
Year: 1998
Volume: 47
Issue: X1
Publication year
1998
ISSN
1212-1509
ISBN
80-210-1830-5
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Title Document
Aluzje literackie i wyrażenia prowerbialne v Panu Tadeuszu i jego czeskich przekładach | [5]–16
Kardyni-Pelikánová, Krystyna
PDF
Filologická hermeneutika, její vývoj, koncepce a místo v spektru soudobých interpretačních systémů | [17]–25
Mikulášek, Miroslav
PDF
Existence, struktura, rozpětí a transcendence staroruské literatury : (poznámky k některým metodologickým problémům) | [27]–37
Pospíšil, Ivo
PDF
Die Mann-Frau-Beziehung in Waleri Brjussows Erzählung : Последние страницы из дневника женщины | [39]–47
Dohnal, Josef
PDF
Poetika masky v ruské moderně | [49]–54
Kšicová, Danuše
PDF
Dramatické dílo Iva Vojnoviće u nás | [55]–62
Dorovský, Ivan
PDF
Působení publicistiky na žánrové posuny v próze Bolesława Pruse | [63]–77
Štěpán, Ludvík
PDF
Евгений Харитонов в контексте "новой волны" и русской традиции | [79]–86
Binová, Galina Pavlovna
PDF
Materiály a diskuse – Materials and discussion – Materiale und Diskussion – Материалы и дискуссии
Title Document
Новые толстовские материалы | [87]–90
Kšicová, Danuše
PDF
Literární věda a slavistika | [91]–98
Pospíšil, Ivo
PDF
Jubilea – Anniversaries – Jubiläen – Юбилеи
Title Document
Jarmil Pelikán sedmdesátníkem | [99]–104
Štěpán, Ludvík
PDF
Recenze a zprávy – Reviews and information – Besprechungen und Nachrichten – Рецензии и cообщения
Title Document
Příspěvek k dějinám slovansko-židovské koexistence | [105]–107
Mikulášek, Alexej
PDF
O postmodernismu a budoucnosti literární vědy | 107–109
Pospíšil, Ivo
PDF
Rané dramatické práce V. Majakovského a B. Brechta | 109–111
Dohnal, Josef
PDF
Britská studie, edice a překlad z moderní ruské literatury | 111–114
Pospíšil, Ivo
PDF
Zpráva o historii divadla | 114–116
Dorovský, Ivan
PDF
Vznik a vývoj ukrajinské literární vědy | 116–118
Pospíšil, Ivo
PDF
Lužické překlady Bible | 118–119
Filipová, Helena
PDF
Šesté setkání polonistů | 119–121
Štěpán, Ludvík
PDF
Ze skandinávské slavistiky | 121–122
Pospíšil, Ivo
PDF
Konference o pohádce | 122–123
Toncrová, Šárka
PDF