[1]

Title: Archaeologia historica
Year: 1978
Volume: 3
Issue: [1]
Topic
hidden section Úvod
Title Document
Úvod | 5–6
Chropovský, Bohuslav
PDF
Title Document
Závěrečné stanovisko účastníkov IX. celoštátnej konferencie o problematike archeologického výskumu středověku, kononej v dňoch 2. až 7. októbra 1977, so zameraním na hlavnú tému Typy sídlisk v 10.—13. storočí na území Československa a ich vzájomné vzťahy | 7–[9]
PDF
Title Document
Osídlenie oblastí so surovinovými zdrojmi na Slovensku v 9.—11. storočí | 11–17
Bialeková, Darina
PDF
Title Document
Archeologický výskum zaniknutej stredovekej dediny v Svinici, okr. Košice-vidiek | 19–[29]
Čaplovič, Dušan
PDF
Title Document
Typy zaniklých středověkých vesnických sídlišť na Drahanské vrchovině z historicko-geografického hlediska | 31–40
Černý, Ervín
PDF
Title Document
Nástin vývoje českých hradů 12.-13. století | 41–52
Durdík, Tomáš
PDF
Title Document
Matematicko-štatistické metody, ich úlohy a možnosti při demografických analýzách včasnostredovekých pohrebísk | 53–61
Dušeková, Sigrid
PDF
Title Document
Zemnice 13. století z Plzně-Roudné | 63–66
Frýda, František
PDF
Title Document
Problematika hrobov pod náhrobnými kameňmi v 11.—14. storočí na Slovensku | 67–74
Hanuliak, Milan
PDF
Title Document
Drobná opevněná sídla v Čechách a jejich místo v sídlištním vývoji 10.—13. století | 75–82
Hejna, Antonín
PDF
Title Document
K počátkům kostela sv. Klimenta na Novém Městě pražském | 83–93
Huml, Václav
PDF
Title Document
Státní zámek Konopiště a jeho nejstarší stavební poměry | 95–105
Kašička, František
PDF
Title Document
Rekonstrukce středověké podoby opevnění města Lokte | 107–[114]
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj
PDF
Title Document
Súčasný stav výskumu slovanského Devína | 115–120
Keller, Igor
PDF
Title Document
Mostecké zemnice 13. století (zpráva o stavu výzkumu) | 121–129
Klápště, Jan; Velímský, Tomáš
PDF
Title Document
Příspěvek k poznání hradů Kozlova, Kufštejna a Rabštejna ve středním Pojihlaví na jz. Moravě | 131–145
Kouřil, Pavel
PDF
Title Document
Genéza miest na Slovensku | 147–164
Kučera, Matúš
PDF
Title Document
Přínos stavebně historického a archeologického výzkumu Mostu k dějinám městského domu | 165–169
Muk, Jan
PDF
Title Document
K vývoji zemědělských sídlišť v 10.—13. století na Moravě ve světle pramenů hmotných | 171–182
Nekuda, Vladimír
PDF
Title Document
Výzkum přemyslovského ústředí "castrum Zpitignew" z 11.—12. století a rekonstrukce jeho údělu v archeologických a písemných pramenech | 183–215
Novotný, Boris
PDF
Title Document
Nové poznatky o opevnění Starého Města pražského | 217–229
Píša, Vladimír
PDF
Title Document
Osídlenie Devína v 10. až 12. storočí | 231–[237]
Plachá, Veronika; Hlavicová, Jana
PDF
Title Document
Správa o výsledkoch výskumu v Košiciach-Krásnej nad Hornádom za rok 1977 | 239–[241]
Polla, Belo
PDF
Title Document
Správa o výsledkoch záchranného výskumu vo Vinnom, okr. Michalovce, za rok 1977 | 243–245
Polla, Belo
PDF
Title Document
Naše sídliskové útvary v latinskej terminologii 9.—12. storočia | 247–254
Ratkoš, Peter
PDF
Title Document
Bývalý slovanský klášter na Sázavě, jeho sídlištní a kulturní význam | 255–262
Reichertová, Květa
PDF
Title Document
Výskum pohrebiska v Čakajovciach, okres Nitra | 263–268
Rejholcová, Mária
PDF
Title Document
Posledné pracovné výsledky stredovekej archeológie na Slovensku a problematika vývoja osídlenia v 9. až 13. storočí | 269–[281]
Ruttkay, Alexander
PDF
Title Document
Druhá společenská dělba práce ve světle pomocných věd historických | 283–302
Skružný, Ludvík
PDF
Title Document
Archeologický výskum zaniknutej šľachtickej kúrie vo Vajkovciach, okres Košice-vidiek | 303–323
Slivka, Michal
PDF
Title Document
Česká vesnice v období vzniku městských aglomerací | 325–330
Smetánka, Zdeněk
PDF
Title Document
Přírodní poměry a osídlování Čech v 10.–13. století (výtah z referátu) | 331–335
Smetánka, Zdeněk
PDF
Title Document
České kláštery 10.–13. století ve světle archeologických výzkumů | 337–345
Sommer, Petr
PDF
Title Document
Pokračování výzkumu v Konůvkách (hřbitov a sakrální objekty) | 347–354
Šaurová, Dagmar
PDF
Title Document
Sýpky domů v Pfaffenschlagu ve světle struktury vesnického domu jihočeské oblasti ("Šíje" vesnických sýpek a středověkých zemnic) | 355–369
Škabrada, Jiří
PDF
Title Document
Sídlištní formy v centru i v podhradí Kouřimě a Hradska u Mělníka v časné době dějinné | 371–379
Šolle, Miloš
PDF
Title Document
Nové nálezy při stavbě metra Na můstku | 381–386
Špaček, Ladislav
PDF
Title Document
Prognóza dalšího výzkumu Petrské čtvrti (osada u sv. Petra na Poříčí) ve světle dosavadních poznatků | 387–391
Špaček, Ladislav
PDF
Title Document
Výsledky archeologického výskumu na Beckovskom hrade | 393–401
Tóthová, Štefánia
PDF
Title Document
Identické značky na keramice z Hrádku u Čáslavi | 403–406
Unger, Josef
PDF
Title Document
Osídlení Pozijeří v 10. až 13. století | 407–413
Weber, Vít
PDF
hidden section Skratky
Title Document
Skratky | 414
PDF
hidden section Zoznam autorov
Title Document
Zoznam autorov | 415–[416]
PDF