1

Title: Archaeologia historica
Year: 2018
Volume: 43
Issue: 1
Publication year
2018
ISSN
0231-5823 (print)
2336-4386 (online)
Topic
Title Document
Populace pohřbená na pohřebišti Triangl v Praze-Střešovicích z hlediska rekonstrukce stravy | 7–19
Frolíková-Kaliszová, Drahomíra; Kaupová, Sylva
PDF
Title Document
Stredoveký a včasnonovoveký (kostolný) cintorín v Nesvadoch, v polohe Jánoska part : (výskum Bélu Szőkeho v rokoch 1938 a 1943) | 21–33
Nevizánsky, Gabriel; Prohászka, Péter
PDF
Title Document
Výzkum u kostela sv. Petra a Pavla v Liticích | 35–49
Dudková, Veronika; Orna, Jiří; Lungová, Veronika; Šneberger, Jiří; Omelka, Martin
PDF
Title Document
Archeologický výskum kostola evanjelickej cirkvi a. v. v Štítniku (okres Rožňava) | 51–63
Tajkov, Peter
PDF
Title Document
Archeologické projevy středověké a raně novověké nezděné zástavby na parcelách někdejších domů č. 6 a 8 na Vídeňské ulici v Brně | 65–95
Zůbek, Antonín
PDF
Title Document
Zuckermandel – od Podhradia k mestskej štvrti Bratislavy | 97–113
Šimončičová Koóšová, Petra; Lesák, Branislav
PDF
Title Document
Archeologie nejstaršího horizontu města Počátky (okres Pelhřimov) | 115–143
Těsnohlídková, Kateřina; Těsnohlídek, Jakub; Duffek, Petr
PDF
Title Document
Archeologické nálezy z vyhořelé bašty vnějšího opevnění Kadaně : příspěvek k poznání hmotné a duchovní kultury měšťanů v 17. století | 145–161
Derner, Kryštof
PDF
Title Document
K johanitské kurii v Radomyšli u Strakonic | 163–185
Nechvátal, Bořivoj
PDF
Title Document
Hrad Peťuša – šľachtické sídlo alebo mýtna stanica? : Konfrontácia archeologických a historických prameňov | 187–201
Beljak Pažinová, Noémi; Ragač, Radoslav
PDF
Title Document
K nově zjištěným džbánovitým objektům na pískovci | 203–211
Gabriel, František; Kursová, Lucie
PDF
Title Document
Otázka zemědělství a potravinářské produkce středověkých hornických komunit | 213–245
Derner, Kryštof; Hrubý, Petr
PDF
Title Document
Drevené sudy a ich využitie pri skladovaní nápojov a potravín (stredoveké Uhorsko) | 247–263
Nemeš, Jaroslav
PDF
Title Document
Opomíjený rychloobrátkový kruh loukoťového typu | 265–279
Macků, Pavel
PDF
Title Document
Obraz událostí třicetileté války na Chrudimsku : korelace archeologických a historických pramenů | 281–309
Musil, Jan; Netolický, Petr; Preusz, Michal
PDF
Kronika – Chronik
Title Document
Zemřel Ladislav Hrdlička (1933-2018) | 311–313
Nechvátal, Bořivoj
PDF
Zprávy – Mitteilungen
Title Document
49. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku | 315–317
Beljak, Ján; Beljak Pažinová, Noémi
PDF
hidden section Zkratky
Title Document
Zkratky | 318–322
PDF
Title Document
Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | 325–326
PDF