2

Title: Archaeologia historica
Year: 2017
Volume: 42
Issue: 2
Publication year
2017
ISSN
0231-5823 (print)
2336-4386 (online)
Topic
Title Document
Archaeology of the 16th–20th century in the Czech Republic | 367–399
Krajíc, Rudolf; Měřínský, Zdeněk; Vařeka, Pavel
PDF
Title Document
Vnější opevnění hradu Skály a další objekty v jeho předpolí | 401–451
Belcredi, Ludvík
PDF
Title Document
Vrcholnostredoveký hrad Peťuša | 453–467
Beljak Pažinová, Noémi
PDF
Title Document
Stavební proměny hradu Orlíka nad Vltavou v 16. století | 469–487
Varhaník, Jiří
PDF
Title Document
Stavebné a funkčné premeny hradu Modrý Kameň v 16. a 17. storočí | 489–509
Beljak, Ján; Maliniak, Pavol; Šimkovic, Michal
PDF
Title Document
Konzumácia mäsa na hradoch v novoveku : prípadová štúdia z hradu Dobrá Niva | 511–521
Šimunková, Katarína; Beljak Pažinová, Noémi
PDF
Title Document
Nejprve dvorec – nakonec pozdně renesanční dependencie | 523–537
Plaček, Miroslav
PDF
Title Document
Nedestruktivní průzkum bojiště první světové války na kótě Kobyla (okres Medzilaborce) | 539–559
Zubalík, Jiří; Těsnohlídek, Jakub; Petřík, Jan; Bíško, Richard; Vojtas, Martin; Kapavík, Radim; Petr, Libor; Tajkov, Peter; Drobňák, Martin
PDF
Title Document
Obrana horských přechodů na Moravu a do Uher na příkladu hradeckých a jablunkovských šancí | 561–577
Krůl, Martin
PDF
Title Document
Příspěvek k poznání polních opevňovacích objektů z roku 1968 na Chrudimsku | 579–593
Musil, Jan; Netolický, Petr
PDF
Title Document
Výsledky archeologických výzkumů v zahradách někdejšího kláštera Hortus regis na Starém Brně | 595–615
Zůbek, Antonín
PDF
Title Document
Výsledky záchranného archeologického výzkumu hřbitova a kostela sv. Mikuláše v Českých Budějovicích | 617–649
Kovář, Daniel; Thomová, Zuzana
PDF
Title Document
Výsledky geofyzikálneho výskumu zaniknutého benediktínskeho kláštora v Rimavských Janovciach | 651–667
Hanuš, Martin; Kušnirák, David; Slivka, Michal
PDF
Title Document
Výsledky archeologického výzkumu Palackého náměstí v Počátkách (okres Pelhřimov) | 669–689
Těsnohlídek, Jakub; Duffek, Petr; Těsnohlídková, Kateřina; Prachařová, Marie; Skořepová, Markéta; Janoušek, Tomáš; Stančíková, Michaela
PDF
Title Document
Šibenice jako součást kulturní krajiny raného novověku | 691–711
Sokol, Petr
PDF
Title Document
Procesy pustnutí, válečné škody a tzv. sociální úhory : Chebsko v pozdním středověku | 713–743
Klír, Tomáš
PDF
Title Document
Nástin procesu zanikání sídel ve středověku na panství Brtnice v územním rozsahu k roku 1538 | 745–771
Mazáčková, Jana
PDF
Title Document
Dvě zaniklé středověké osady u Radomyšle (okres Strakonice) : památce Bohumíra Lifky (1900–1987) | 773–787
Nechvátal, Bořivoj
PDF
Title Document
Rybník jako součást hospodářství vrchnostenského panství a indikátor podoby krajiny jižního Valašska v 15. až 17. století | 789–817
Petřík, Jan; Hlavica, Michal; Petr, Libor; Chmela, Tomáš; Schenk, Zdeněk; Lukšíková, Hana; Milo, Peter; Vrla, Radim; Odehnal, Petr; Petrůj, Zdeněk; Petrůj, Martin; Kočár, Petr
PDF
Title Document
Inskripcie v stredovekom archeologickom materiáli z územia Slovenska I. | 819–847
Slivka, Michal
PDF
Title Document
Kachle s otisky textilu | 849–861
Hložek, Martin; Loskotová, Irena
PDF
Title Document
Kachle s pěti kruhovými prohlubněmi z areálu města Litovle | 863–873
Hlubek, Lukáš
PDF
Title Document
Příspěvek k datování zrcadlových kachlů | 875–889
Tymonová, Markéta
PDF
hidden section Zkratky
Title Document
Zkratky | 891–895
PDF
Title Document
Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | 901–902
PDF