1

Title: Sacra
Year: 2018
Volume: 16
Issue: 1
Issue title
Konstrukce islámu
Publication year
2018
ISSN
1214-5351 (print)
2336-4483 (online)
Note
  • Tomáš Janků (Ed.)
hidden section Úvodník
Title Document
Úvodník | 5–6
Janků, Tomáš
PDF
Studie – Articles
Title Document
Limity vědeckého studia islámu | 7–26
Větrovec, Lukáš
PDF
Manifest Sādātových vrahů: analýza a kontext | 27–39
Kořínek, Jan
PDF
Ší'itské kulturní centrum v Brně: Nová podoba boje o mešity v ČR? | 40–55
Janků, Tomáš
PDF
Rozhledy a polemiky – Commentaries and Discussions
Title Document
Islám povolžských Tatarů versus islamofobní stereotypy Středoevropanů: historický exkurz do severních enkláv náboženství půlměsíce "patřícího do Evropy" již dvanáct století | 56–67
Reichstäter, Jan
PDF
Interpretace islámu: Příklady výkladů diskutovaných témat o postavení ženy v islámu a jejich implikace ve vybraných zemích v současnosti | 68–81
Medová, Nikola
PDF
Rozhovor – Interview
Title Document
Rozhovor s Martinem Klapetkem: "Islám v současnosti jsou sekty 90. let" | 82–94
Janků, Tomáš; Klapetek, Martin
PDF
Zprávy – News
Title Document
Manifest česko-slovenské islamologie: zpráva z konference v Českých Budějovicích | 95–98
Větrovec, Lukáš
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
Beránek, Ondřej; Ostřanský, Bronislav, eds. (2016). Stíny minaretů: islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik | 99–103
Janků, Tomáš
PDF
Ostřanský, Bronislav, ed. (2017). Islamofobie po česku | 104–108
Čejková, Olga
PDF
Výběr z nově vydaných titulů vztahujících se k islámu | 109–112
Janků, Tomáš
PDF
hidden section Pokyny pro autory
Title Document
Pokyny pro autory | [113]
PDF