Beneš, Jaromír

Name variants:

Beneš, Jaromír (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Article
Šitnerová, Ivana; Beneš, Jaromír; Kottová, Blanka; Bumerl, Jiří; Majerovičová, Tereza; Janečková, Kritina. Archeologický výzkum plužin a zemědělských teras jako fenoménu historické krajiny České republiky. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 141–165.

Article
Beneš, Jaromír; Kočár, Petr; Suchá, Romana. Doklady dálkových kontaktů ve středověké Evropě na základě studia vybraných archeobotanických nálezů. Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 285–293.

Article
Bravermanová, Milena. Nové poznatky o nejstarších textiliích z relikviářového hrobu sv. Ludmily. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 447–486.

Article
Beneš, Jaromír; Starec, Petr. Panelový přehled environmentálních částí archeologických výzkumů Muzea hlavního města Prahy. Archaeologia historica. 2000, vol. 25, iss. [1], pp. 443–445.

Article
Kaštovský, Jan; Kočár, Petr; Kočárová, Romana; Pokorný, Petr; Beneš, Jaromír; Starec, Petr. Předběžné poznatky o některých vodotečích na území Starého a Nového Města pražského : Nástin každodenního života kolem strouhy na pomezí městského a venkovského prostředí. Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 143–[150].