Čechura, Martin

Name variants:

Čechura, Martin (preferred)
Content type
Displaying 1 - 9 of 9.

Article
Čechura, Martin. Archeologický výzkum kostelů v západních Čechách. Archaeologia historica. 2005, vol. 30, iss. [1], pp. 359–376.

Article
Čechura, Martin. Církevní hmotná kultura v archeologických pramenech. Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 543–561.

Article
Omelka, Martin; Řebounová, Otakara; Čechura, Martin. Několik poznámek k novověkému pohřebnímu ritu na příkladu hrobových nálezů poutních medailonů z kostela sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 2, pp. 379–395.

Article
Čechura, Martin; Vích, David. Neobvyklé depozitum církevní provenience z hradu Zítkov u Chocně. Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 2, pp. 411–421.

Article
Čechura, Martin. Pohřební ritus ve středověku a novověku ve světle archeologického a antropologického výzkumu. Archaeologia historica. 2010, vol. 35, iss. 1-2, pp. 111–120.

Article
Čechura, Martin. Příkopy kolem kostelů. Archaeologia historica. 2006, vol. 31, iss. [1], pp. 283–289.

Article
Čechura, Martin; Frýda, František. Středověký "Schalenstein" z Albrechtic. Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 587–590.

Article
Čechura, Martin. Vývoj města Kralovic podle archeologických výzkumů. Archaeologia historica. 2007, vol. 32, iss. [1], pp. 169–184.