Čechura, Martin

Varianty jmen:

Čechura, Martin (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 9 z celkového počtu 9.

Článek
Čechura, Martin. Archeologický výzkum kostelů v západních Čechách. Archaeologia historica. 2005, roč. 30, č. [1], s. 359–376.

Článek
Čechura, Martin. Církevní hmotná kultura v archeologických pramenech. Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 543–561.

Článek
Omelka, Martin; Řebounová, Otakara; Čechura, Martin. Několik poznámek k novověkému pohřebnímu ritu na příkladu hrobových nálezů poutních medailonů z kostela sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 379–395.

Článek
Čechura, Martin; Vích, David. Neobvyklé depozitum církevní provenience z hradu Zítkov u Chocně. Archaeologia historica. 2018, roč. 43, č. 2, s. 411–421.

Článek
Čechura, Martin. Pohřební ritus ve středověku a novověku ve světle archeologického a antropologického výzkumu. Archaeologia historica. 2010, roč. 35, č. 1-2, s. 111–120.

Článek
Čechura, Martin. Příkopy kolem kostelů. Archaeologia historica. 2006, roč. 31, č. [1], s. 283–289.

Článek
Čechura, Martin; Frýda, František. Středověký "Schalenstein" z Albrechtic. Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 587–590.

Článek
Čechura, Martin. Vývoj města Kralovic podle archeologických výzkumů. Archaeologia historica. 2007, roč. 32, č. [1], s. 169–184.