Čurný, Marián

Name variants:

Čurný, Marián (preferred)
Content type
Displaying 1 - 6 of 6.

Article
Čurný, Marián. Nálezy tehál z nemurovaných objektov v dedinskom prostredí na Slovensku. Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 119–128.

Article
Čurný, Marián. Nové nálezy stredovekej a včasnonovovekej stavebnej keramiky z Košíc. Archaeologia historica. 2010, vol. 35, iss. 1-2, pp. 253–270.

Article
Čurný, Marián; Romsauer, Peter. Stredoveká tehelňa v Chotíne. Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 523–540.

Article
Nagy, Peter; Čurný, Marián. Stredoveké a novoveké keramické potrubia zo Slovenska. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 541–555.

Article
Nagy, Peter; Čurný, Marián. Stredoveké a včasnonovoveké keramické dlaždice zo Slovenska. Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 347–358.

Article
Hanuš, Martin; Grznár, Peter; Hladíková, Katarína; Budaj, Marek; Čurný, Marián. Výsledky archeologického výskumu Kostola sv. Petra a Pavla v Holiciach, okr. Dunajská Streda. Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 297–319.