Dostál, Bořivoj

Name variants:

Dostál, Bořivoj (preferred)
Dostál, Bořivoj
Content type
Displaying 1 - 25 of 111.

Article
Dostál, Bořivoj. [Abramowicz, Andrzej; Nadolski, Andrzej; Poklewski-Koziełł, Tadeusz. Cmentarzysko z XI wieku w Lutomiersku pod Łodźia]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1960, vol. 9, iss. E5, pp. 123–125.

Article
Lorencová, Anna. Anthropologické zpracování kosterního materiálu z únětických hrobů v Újezdě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. 22–26.

Article
Lorencová, Anna. Anthropologický rozbor kosterních pozůstatků mladého bojovníka z doby velkomoravské z Boršic u Buchlovic. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. 85–86.

Chapter
Dostál, Bořivoj. Archeologické prameny. In: Dostál, Bořivoj. Břeclav-Pohansko. IV, Velkomoravský velmožský dvorec. 1975, pp. 263–341.

Chapter
Dostál, Bořivoj. Archeologické prameny. In: Dostál, Bořivoj. Břeclav-Pohansko. III, Časně slovanské osídlení. 1985, pp. 95–121.

Chapter
Dostál, Bořivoj. Archeologie. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, pp. 69–71.

Chapter
Dostál, Bořivoj. Archeologie. In: Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). 1973, pp. 99–101.

Article
Dostál, Bořivoj. [Aulich, [i.e. Aulìch] Viktor [i.e. V'tol'd] Vitol'dovič [i.e. Vìtol'dovyč]. Zimnivs'ke [i.e. Zymnìvske] gorodišče [i.e. gorodyšče] - slov'jans'ka pam'jatka VI-VII st. n. e. v Zachidnij [i.e. Zachìdnìj] Volini [i.e. Volynì]]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, vol. 22-23, iss. E18-19, pp. 333–335.

Article
Dostál, Bořivoj. [Avdusin, Daniil Antonovič. Polevaja archeologija SSSR]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, vol. 22-23, iss. E18-19, pp. 335–337.

Article
Dostál, Bořivoj. [Baran, Volodymyr Danilovič. Ranni [i.e. Rannì] slov'jani [i.e. slov'jany] miž [i.e. mìž] Dnistrom [i.e. Dnìstrom] i Pryp'jattju]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, vol. 22-23, iss. E18-19, pp. 338–340.

Chapter
Dostál, Bořivoj. Břeclav-Pohansko III, Frühslawische Besiedlung : Zusammenfassung. In: Dostál, Bořivoj. Břeclav-Pohansko. III, Časně slovanské osídlení. 1985, pp. 123–129.

Chapter
Dostál, Bořivoj. Břeclav-Pohansko IV., Großmährischer Herrenhof : Zusammenfassung. In: Dostál, Bořivoj. Břeclav-Pohansko. IV, Velkomoravský velmožský dvorec. 1975, pp. 361–379.

Chapter
Dostál, Bořivoj. Časně slovanská žárová pohřebiště v katastru Břeclavi. In: Dostál, Bořivoj. Břeclav-Pohansko. III, Časně slovanské osídlení. 1985, pp. 15–34.

Chapter
Dostál, Bořivoj. Časné slovanské památky na Pohansku a v okolí. In: Dostál, Bořivoj. Břeclav-Pohansko. III, Časně slovanské osídlení. 1985, pp. 9–13.

Chapter
Dostál, Bořivoj. Časně slovanské sídliště na Pohansku. In: Dostál, Bořivoj. Břeclav-Pohansko. III, Časně slovanské osídlení. 1985, pp. 35–50.

Chapter
Dostál, Bořivoj. Das Vordringen der grossmährischen materiellen Kultur in die Nachbarländer. In: Magna Moravia : sborník k 1100. výročí příchodu byzantské mise na Moravu. 1965, pp. 361–417.

Article
Dostál, Bořivoj. Drobná pohřebiště a rozptýlené hroby z Břeclavi-Pohanska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. 135–201.

Article
Dostál, Bořivoj. Duté trojcípé parohové předměty v raném středověku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1981, vol. 30, iss. E26, pp. 43–58.

Article
Hrubý, Vilém. Ein Ringpanzer der Hallstattzeit. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1959, vol. 8, iss. E4, pp. 33–38.

Chapter
Dostál, Bořivoj. Fototabulky. In: Dostál, Bořivoj. Břeclav-Pohansko. IV, Velkomoravský velmožský dvorec. 1975, pp. .

Chapter
Dostál, Bořivoj. Fototabulky I-XX. In: Dostál, Bořivoj. Břeclav-Pohansko. III, Časně slovanské osídlení. 1985, pp. .

Article
Dostál, Bořivoj. [Hanuliak, Milan; Kuzma, Ivan; Šalkovský, Peter. Mužla-Čenkov I: osídlenie z 9.-12. storočia]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1994, vol. 43, iss. E39, pp. 163–165.

Article
Dostál, Bořivoj. [Hermann, Joachim. Od Hradčian po Vinetu: rané kultúry západných Slovanov]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1977-1978, vol. 26-27, iss. E22-23, pp. 289–291.