Kalábek, Marek

Name variants:

Kalábek, Marek (preferred)
Content type
Displaying 1 - 10 of 10.

Chapter
Kalábek, Marek. Hradištní lokality objevené na trase dálničního obchvatu Olomouce (1999–2005). In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. 2009, pp. 150–157.

Chapter
Přichystalová, Renáta; Kalábek, Marek; Trávníčková, Šárka; Dresler, Petr. Katalog hrobových celků a nálezů. In: Raněstředověké pohřebiště Olomouc – Nemilany : katalog. 2014, pp. 15–127.

Article
Kalábek, Marek; Kalábková, Pavlína. Lengyelské sídliště na lokalitě Hulín – Pravčice 2 : předběžná zpráva. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2012, vol. 61, iss. M17, pp. 121–139.

Article
Kalábek, Marek. Letecká prospekce střední Moravy. Studia archaeologica Brunensia. 2021, vol. 26, iss. 2, pp. 77–98.

Chapter
Obsah. In: Raněstředověké pohřebiště Olomouc – Nemilany : katalog. 2014, pp. 5.

Article
Peška, Jaroslav; Kalábek, Marek. Prvotní informace o pohřebišti KZP s bohatými hroby z Hulína – Pravčic 2 na východní Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2012, vol. 61, iss. M17, pp. 271–282.

Article
Bartík, Jaroslav; Čermáková, Eva; Čisťaková, Viktoria; Čižmář, Ivan; Čižmář, Miloš; Daňhel, Miroslav; Fojtík, Pavel; Frolík, Jan; Golec, Martin; Kalábek, Marek; Klápa, Ondřej; Knotek, Petr; Komoróczy, Balázs; Langová, Jana; Merta, Tomáš; Musil, Jan; Novák, Miroslav; Popelka, Miroslav; Rožnovský, David; Říčan, Daniel; Sedláček, Radko; Schenk, Zdeněk; Šín, Petr; Šmerda, Jaromír; Tomešová, Barbora; Válek, David; Vích, David; Vránová, Vendula; Waldhauser, Jiří; Zeman, Tomáš. The Vekerzug and other Eastern cultures in the Czech Republic. Studia archaeologica Brunensia. 2017, vol. 22, iss. 1, pp. 27–69.

Chapter
Přichystalová, Renáta; Kalábek, Marek. Úvod. In: Raněstředověké pohřebiště Olomouc – Nemilany : katalog. 2014, pp. 7–8.

Chapter
Kalábek, Marek. Záchranný archeologický výzkum v Olomouci – Nemilanech. In: Raněstředověké pohřebiště Olomouc – Nemilany : katalog. 2014, pp. 9–14.