Kazdová, Eliška

Name variants:

Kazdová, Eliška (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 54.

Chapter
Kazdová, Eliška; Salaš, Milan; Přichystal, Antonín; Oliva, Martin. Analýza nekeramického materiálu. In: Kazdová, Eliška. Těšetice-Kyjovice. 1, Starší stupeň kultury s moravskou malovanou keramikou. c1984, pp. 197–238.

Chapter
Kazdová, Eliška. Analýza objektů s primární funkcí těžebních jam z Těšetic-Kyjovic, okr. Znojmo. In: Kazdová, Eliška. Těšetice-Kyjovice. 1, Starší stupeň kultury s moravskou malovanou keramikou. c1984, pp. 23–195.

Article
Kazdová, Eliška. [Arazova, R.B. Kamennyje orudija truda rannych zemledel'česko-skotovodčeskich plemen zapadnogo Azerbajdžana: po dannym eksperimental'no-trasologičeskich [i.e. èksperimental'no-trasologičeskich] issledovanij]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1986, vol. 35, iss. E31, pp. 192.

Article
Kazdová, Eliška. [Archeologičeskije otkrytija na novostrojkach: drevnosti severnogo Kavkaza: materialy rabot Severokavkazskoj ekspedicii [i.e. èkspedicii]. Odpovědný redaktor I.S. Kameneckij]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, vol. 36, iss. E32, pp. 172–173.

Article
Válek, David; Kazdová, Eliška; Kovář, Josef Jan. Cíle a průběh revizního výzkumu příkopu neolitického rondelu v Těšeticích-Kyjovicích. Studia archaeologica Brunensia. 2013, vol. 18, iss. 1, pp. 159–169.

Article
Kazdová, Eliška. Další lokality s moravskou malovanou keramikou staršího stupně na Brněnsku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, vol. 29, iss. E25, pp. 9–56.

Article
Kazdová, Eliška; Weber, Zdeněk. Der numerische Code der mährischen bemalten Keramik - seine Struktur und Anwendung. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. 91–100.

Article
Kazdová, Eliška. Domitianovské reliéfy od Cancellerie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, vol. 28, iss. E24, pp. 47–56.

Article
Kazdová, Eliška; Weber, Zdeněk. [Doneus, Michael. Die Keramik der mittelneolithischen Kreisgrabenanlage von Kamegg, Niederösterreich: ein Beitrag zur Chronologie der Stufe MOG I der Lengyel-Kultur]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2003-2004, vol. 52-53, iss. M8-9, pp. 295–297.

Article
Kazdová, Eliška. [Fedorov-Davydov, German Aleksejevič. Statističeskije metody v archeologii]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, vol. 36, iss. E32, pp. 173–174.

Article
Kazdová, Eliška. [Godłowska, Marta; Kulozycka-Leciejewiczowa, Anna; Machnik, Jan; Wiálański, Tadeusz. Prahistoria ziem polskich. T. 2, Neolit]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1981, vol. 30, iss. E26, pp. 150–152.

Article
Kazdová, Eliška. [Horáková, Jana; Peška, Jaroslav; Kalábek, Marek. Osada lidu kultury s lineární keramikou v Přáslavicích-Kocourovci]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 1998, vol. 47, iss. M3, pp. 101–102.

Article
Kazdová, Eliška. Hrob H12 s vypíchanou keramikou a červeným barvivem z Těšetic-Kyjovic. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1989-1990, vol. 38-39, iss. E34-35, pp. 127–141.

Article
Kazdová, Eliška. Importy lengyelské keramiky v prostředí kultury s vypíchanou keramikou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2001, vol. 50, iss. M6, pp. 39–50.

Article
Kazdová, Eliška. K pohřebnímu ritu lidu s vypíchanou keramikou na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1992, vol. 41, iss. E37, pp. 7–24.

Article
Kazdová, Eliška. K úmrtí docenta PhDr. Pavla Koštuříka, CSc.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 1999, vol. 48, iss. M4, pp. 9–11.

Article
Kazdová, Eliška. K vybraným chronologickým znakům kultury s MMK. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1983, vol. 32, iss. E28, pp. 113–126.

Article
Kazdová, Eliška. Ke klasifikaci významu ornamentace moravské malované keramiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, vol. 22-23, iss. E18-19, pp. 43–67.

Article
Kazdová, Eliška. [Kuzmová, Klára. Terra sigillata v zbierkach muzea. Katalog III, Rímske zbierky]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1993, vol. 42, iss. E38, pp. 222–223.

Article
Kazdová, Eliška. [Milisauskas, Sarunas. Archaeological investigations on the linear culture village of Olszanica]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, vol. 28, iss. E24, pp. 135–136.

Article
Kazdová, Eliška. Moravská malovaná keramika z polohy "Sklep" u Střelic (okr. Znojmo) ze školní sbírky Katedry prehistorie Filozofické fakulty univerzity JEP v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, vol. 24-25, iss. E20-21, pp. 73–89.

Article
Hložek, Martin; Kazdová, Eliška. Nálezy grafitu v kultuře s lineární keramikou v Těšeticích-Kyjovicích a řešení otázky jejich provenience. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2002, vol. 51, iss. M7, pp. 23–31.

Article
Kazdová, Eliška. Některé znaky protolengyelu ve starším stupni kultury s moravskou malovanou keramikou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1986, vol. 35, iss. E31, pp. 15–24.

Article
Kazdová, Eliška. Nové lokality s moravskou malovanou keramikou staršího stupně na Brněnsku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1977-1978, vol. 26-27, iss. E22-23, pp. 27–66.

Article
Kazdová, Eliška. Osídlení lidu s vypíchanou keramikou v Sutnách u Těšetic-Kyjovic. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1988, vol. 37, iss. E33, pp. 109–120.