Kudrnáč, Jiří

Name variants:

Kudrnáč, Jiří (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 25.

Article
Kudrnáč, Jiří. Dva básníci a tradice : nad novými sbírkami Jana Skácela a Oldřicha Mikuláška. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1983, vol. 32, iss. D30, pp. 53–62.

Article
Kudrnáč, Jiří. Dva básníci z Katolické moderny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, vol. 50, iss. V4, pp. 67–75.

Article
Kudrnáč, Jiří. Česká dekadence : příspěvek k hledání jejího typu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, vol. 31, iss. D29, pp. 67–74.

Article
Kudrnáč, Jiří. Dekadentní esejista Arthur Breisky v recepci některých současníků. Musicologica Brunensia. 2011, vol. 46, iss. 1-2, pp. 117–123.

Article
Kudrnáč, Jiří. Dynamická idyla Zdeňka Rotrekla : k básnické sbírce Stromy ptáci zvířata a podobní lidé. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2006, vol. 55, iss. V9, pp. 79–85.

Article
Kudrnáč, Jiří. Glosa ke Karáskovým Zazděným oknům. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, vol. 34, iss. D32, pp. 149–154.

Article
Kudrnáč, Jiří. [Janáčková, Jaroslava. Stoletou alejí : o české próze minulého věku]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, vol. 37, iss. D35, pp. 153–156.

Chapter

Chapter
Kudrnáč, Jiří. Karáskův čínský mýtus krásy. In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, pp. 105–107.

Article
Kudrnáč, Jiří. K funkci periodik tzv. moravské literární kritiky konce 19. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1998, vol. 47, iss. V1, pp. 31–34.

Article
Kudrnáč, Jiří. K šedesátinám Milana Suchomela. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, vol. 37, iss. D35, pp. 131–137.

Article
Kudrnáč, Jiří. [Kšicová, Danuše. Secese: slovo a tvar]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1999, vol. 48, iss. V2, pp. 98.

Article
Kudrnáč, Jiří. Miloš Marten : k jeho místu ve vývoji české literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2000, vol. 49, iss. V3, pp. 41–51.

Chapter
Kudrnáč, Jiří. Několik slov o Josefu Karlu Šlejharovi. In: Komparatistika, genologie, translatologie : Krystyna Kardyni-Pelikánová [jubilejní sborník]. 2000, pp. 105–108.

Article
Soleiman pour Hashemi, Michaela; Kudrnáč, Jiří. Památce profesora Milana Kopeckého. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2005, vol. 54, iss. V8, pp. 5–7.

Article
Kudrnáč, Jiří. Pojerova Atlantis. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 46, iss. D44, pp. 103–115.

Article
Kudrnáč, Jiří. Profesoru Milanu Suchomelovi k narozeninám. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, vol. 56, iss. V10, pp. 5–6.

Article
Kudrnáč, Jiří. Soupis prací profesora PhDr. Milana Suchomela, CSc.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1998, vol. 47, iss. V1, pp. 9–11.

Article
Kudrnáč, Jiří. Soupis prací prof. PhDr. Milana Suchomela, CSc. (v letech 1998-2008). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, vol. 56, iss. V10, pp. 7–9.

Article
Kudrnáč, Jiří. Traveller's literary companion to eastern and central europe. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1996, vol. 45, iss. D43, pp. 198–199.

Article
Kudrnáč, Jiří. Vlastimil Válek: literární historie a její zpřístupňování. Bohemica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1, pp. 151–156.

Article
Kudrnáč, Jiří. Za autentickou literaturou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 46, iss. D44, pp. 169.

Article
Bočková, Hana; Kudrnáč, Jiří. Za Janem Skutilem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1999, vol. 48, iss. V2, pp. 105–106.

Article
Kudrnáč, Jiří. Z typologie literárních let devadesátých. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1987, vol. 36, iss. D34, pp. 25–35.