Kyncl, Jaroslav

Name variants:

Kyncl, Jaroslav (preferred)
Kyncl, Josef
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Article
Kyncl, Josef. Dendrochronologie středověkého Mostu I (Chronologie smrkové výdřevy fekálních jímek č. 2, 5 a 6). Archaeologia historica. 1977, vol. 2, iss. [1], pp. 307–316.

Article
Kyncl, Jaroslav. Některé poznámky k sémantice vyjadřování času v češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, vol. 49, iss. A48, pp. 61–72.

Article
Kyncl, Josef. Příspěvek k metodikám úpravy subfosilních uhlíků dřev pro jejich determinaci. Archaeologia historica. 1976, vol. 1, iss. [1], pp. 273–282.