Míček, Libor

Name variants:

Míček, Libor (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 30.

Article
Míček, Libor. [Bernard, Harold W. Mental hygiene for classroom teachers]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1966, vol. 15, iss. I1, pp. 105–106.

Chapter
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. De Meusova úprava Holmesovy-Raheovy škály životních událostí. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, pp. 59–64.

Chapter
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Dopady stresu na psychiku jedince. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, pp. 29–38.

Chapter
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Jak poznám, že jsem ve stresu?. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, pp. 14–19.

Article
Míček, Libor. K některým problémům duševní hygieny u vysokoškolských studentů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1966, vol. 15, iss. I1, pp. 13–24.

Chapter
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Literatura. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, pp. 167–169.

Article
Míček, Libor. Metody sebepoznání v životě vysokoškolského studenta. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1972, vol. 21, iss. I7, pp. 193–209.

Chapter
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Několik slov závěrem. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, pp. 162–164.

Article
Míček, Libor. Některé problémy autoregulace volních procesů u vysokoškoláků z hlediska upevnění jejich duševního zdraví. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1982, vol. 31, iss. I17, pp. 51–70.

Chapter
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Obrana proti akutnímu stresoru. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, pp. 101–103.

Chapter
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Obsah. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, pp. 3–5.

Chapter
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Ozdravení učitelské práce. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, pp. 136–141.

Chapter
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Péče o obsahy mysli. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, pp. 143–161.

Chapter
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Předmluva. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, pp. 7–8.

Article
Míček, Libor; Hellebrandtová-Váňová, Ludmila. Psychologické problémy předčasných pohlavních styků české mládeže : (z hlediska jejich vazeb k rodinnému životu). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1996, vol. 45, iss. P1, pp. 49–64.

Article
Clark, Nancy; Míček, Libor. Skupiny pozitivní tranzitivity v našem chaotickém světě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, vol. 42, iss. I27, pp. 79–92.

Chapter
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Stresory doby a jejich dopad na učitele. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, pp. 74–99.

Chapter
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Stresovanost a stavy vědomí. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, pp. 39–46.

Article
Kuric, Jozef; Míček, Libor; Slováčková, Sylvie. Stressové faktory v životě vysokoškolských studentů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1979-1980, vol. 28-29, iss. I14-15, pp. 141–158.

Chapter
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Teacher and stress : summary. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, pp. 165–166.

Book
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992

Chapter
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Úprava životosprávy. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, pp. 104–135.

Chapter
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. [Úvodní část kapitoly Základní poznatky o stresu]. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, pp. 12–13.

Chapter
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Užitky stresovanosti. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, pp. 55–57.

Chapter
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Vliv stresovanosti na tělesné zdraví. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, pp. 21–29.