Pantůčková, Lidmila

Name variants:

Pantůčková, Lidmila (preferred)
Pantůčková, Ludmila
Content type
Displaying 1 - 25 of 33.

Article
Pantůčková, Lidmila. Associate Professor (Docent) Jessie Kocmanová, M.A., PhD., CSc. : a seventieth birthday tribute. Brno studies in English. 1985, vol. 16, iss. 1, pp. 163–166.

Article
Pantůčková, Lidmila; Mikulášková, Jana. Bibliography of Professor František Chudoba's works. Brno studies in English. 1981, vol. 14, iss. 1, pp. 95–105.

Article
Pantůčková, Lidmila. Bibliography of the published work of Jessie Kocmanová, M. A., PhD., CSc.. Brno studies in English. 1985, vol. 16, iss. 1, pp. 167–170.

Article
Pantůčková, Lidmila. British and American literature in Jan Neruda's magazine "Pictures of life" (Obrazy života). Brno studies in English. 1991, vol. 19, iss. 1, pp. 167–185.

Article
Laichman, Miloslav. Brněnská levicová inteligence v boji na obranu republiky před fašismem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1968, vol. 17, iss. C15, pp. 53–72.

Article
Pantůčková, Lidmila. Činnost jazykovědných členů katedry v desítiletí 1945-1955. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1955, vol. 4, iss. A3, pp. 103–108.

Chapter
Pantůčková, Lidmila. Conclusion. In: Pantůčková, Lidmila. W.M. Thackeray as a critic of literature. 1972, pp. 414–424.

Article
Pantůčková, Lidmila. George Eliotová o umění a její umělecká tvůrčí methoda. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, vol. 4, iss. D2, pp. 41–55.

Chapter
Pantůčková, Lidmila. Index. In: Pantůčková, Lidmila. W.M. Thackeray as a critic of literature. 1972, pp. 425–447.

Chapter
Pantůčková, Lidmila. Introduction. In: Pantůčková, Lidmila. W.M. Thackeray as a critic of literature. 1972, pp. 9–14.

Article
Pantůčková, Lidmila. Jan Neruda's use of Shakespeare in his journalism. Brno studies in English. 1985, vol. 16, iss. 1, pp. 123–153.

Article
Pantůčková, Lidmila. Jessie Kocmanová [1914-1985]. Brno studies in English. 1985, vol. 16, iss. 1, pp. 170.

Article
Pantůčková, Lidmila. [Mánek, Bohuslav. První české překlady Byronovy poezie (The first Czech translations of Byron's poetry)]. Brno studies in English. 1993, vol. 20, iss. 1, pp. 109–111.

Article
Pantůčková, Lidmila. Návštěva z Polska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1959, vol. 8, iss. D6, pp. 141.

Article
Pantůčková, Lidmila. Návštěva z Velké Británie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1978-1979, vol. 27-28, iss. D25-26, pp. 163.

Article
Cahová, Dagmar. On the problem of the leisure time of youth in Czechoslovakia. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1969, vol. 18, iss. G13, pp. 27–33.

Chapter
Pantůčková, Lidmila. Table of contents. In: Pantůčková, Lidmila. W.M. Thackeray as a critic of literature. 1972, pp. 7.

Chapter
Pantůčková, Lidmila. Thackeray as a critic of fiction. In: Pantůčková, Lidmila. W.M. Thackeray as a critic of literature. 1972, pp. 127–312.

Chapter
Pantůčková, Lidmila. Thackeray as a critic of non-fiction books. In: Pantůčková, Lidmila. W.M. Thackeray as a critic of literature. 1972, pp. 370–413.

Article
Pantůčková, Lidmila. Thackeray as a reader and critic of French literature. Brno studies in English. 1970, vol. 9, iss. 1, pp. 37–128.

Chapter
Pantůčková, Lidmila. Thackeray as a reader and critic of poetry. In: Pantůčková, Lidmila. W.M. Thackeray as a critic of literature. 1972, pp. 313–341.

Chapter
Pantůčková, Lidmila. Thackeray's conception of criticism. In: Pantůčková, Lidmila. W.M. Thackeray as a critic of literature. 1972, pp. 100–126.

Chapter
Pantůčková, Lidmila. Thackeray's dramatic and theatrical criticism. In: Pantůčková, Lidmila. W.M. Thackeray as a critic of literature. 1972, pp. 342–369.

Chapter
Pantůčková, Lidmila. Thackeray's qualifications as a literary critic. In: Pantůčková, Lidmila. W.M. Thackeray as a critic of literature. 1972, pp. 15–42.

Article
Pantůčková, Lidmila. The aesthetic views of W.M. Thackeray. Brno studies in English. 1966, vol. 6, iss. 1, pp. 7–74.