Procházka, Rudolf

Name variants:

Procházka, Rudolf (preferred)
Content type
Displaying 1 - 16 of 16.

Article
Procházka, Rudolf. Archeologické prameny ke středověkému Brnu : (Z nových výzkumů 1983—1987). Archaeologia historica. 1988, vol. 13, iss. [1], pp. 83–95.

Article
Procházka, Rudolf. Archeologie a poznání moravských a slezských měst. Archaeologia historica. 2007, vol. 32, iss. [1], pp. 37–80.

Article
Procházka, Rudolf. Archeologie k počátkům jihomoravských měst. Archaeologia historica. 1985, vol. 10, iss. [1], pp. 133–142.

Article
Merta, David; Procházka, Rudolf. Brněnské měšťanské domy se středověkými jádry : poznámky ke stavu dochování, využití a památkové ochraně. Archaeologia historica. 2005, vol. 30, iss. [1], pp. 47–54.

Article
Procházka, Rudolf. Chlebové pece předlokačního a lokačního Brna. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 207–219.

Article
Plaček, Miroslav; Procházka, Rudolf. Hrad Střílky. Archaeologia historica. 1984, vol. 9, iss. [1], pp. 167–178.

Article
Měřínský, Zdeněk; Procházka, Rudolf. K některým aspektům každodenního a svátečního života středověkého člověka na Moravě a ve Slezsku. Archaeologia historica. 2010, vol. 35, iss. 1-2, pp. 7–44.

Article
Plaček, Miroslav; Procházka, Rudolf. K problematice opevněných sídel přelomu raného a vrcholného feudalismu na Moravě (Teze). Archaeologia historica. 1986, vol. 11, iss. [1], pp. 159–170.

Article
Procházka, Rudolf; Loskotová, Irena. K topografii a interpretaci předlokačního osídlení brněnského historického jádra. Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 169–188.

Article
Procházka, Rudolf. Kovové předměty z výbavy středověkého měšťana z výzkumu v Brně — Pekařské ulici. Archaeologia historica. 1990, vol. 15, iss. [1], pp. 99–109.

Article
Procházka, Rudolf. Minoritský klášter v zástavbě středověkého Brna. Archaeologia historica. 1989, vol. 14, iss. [1], pp. 131–140.

Article
Procházka, Rudolf; Kováčik, Peter; Zůbek, Antonín. Nové poznatky k vývoji opevnění olomouckého hradu v raném a vrcholném středověku. Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 197–213.

Article
Procházka, Rudolf. Počátky jihomoravských měst a etnické změny. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 267–295.

Article
Procházka, Rudolf; Himmelová, Zdenka. Příspěvek k vývoji středověké zástavby tzv. Velkého špalíčku v Brně. Archaeologia historica. 1995, vol. 20, iss. [1], pp. 233–[245].

Article

Article
Procházka, Rudolf. Zemědělské zázemí a potravinářská řemesla v Uherském Hradišti ve 13. a 14. století. Archaeologia historica. 1983, vol. 8, iss. [1], pp. 109–118.