Sedláček, Martin

Name variants:

Sedláček, Martin (preferred)
Content type
Displaying 1 - 15 of 15.

Article
Sedláček, Martin. Co víme a co ještě nevíme o učení se dospělých. Studia paedagogica. 2009, vol. 14, iss. 2, pp. 199–203.

Article
Sedláček, Martin; Šeďová, Klára. Editorial. Studia paedagogica. 2014, vol. 19, iss. 1, pp. 5–7.

Article
Sedláček, Martin. Editorial. Studia paedagogica. 2020, vol. 25, iss. 1, pp. 5–8.

Article
Sedláček, Martin; Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Lazarová, Bohumíra; Novotný, Petr. Internal setting and organisational learning in schools. Studia paedagogica. 2013, vol. 18, iss. 4, pp. 75–92.

Article
Šeďová, Klára; Švaříček, Roman; Sedláček, Martin; Šalamounová, Zuzana. On the way to dialogic teaching: action research as a means to change classroom discourse. Studia paedagogica. 2014, vol. 19, iss. 4, pp. 9–43.

Article
Sedláček, Martin; Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Lazarová, Bohumíra; Novotný, Petr. Organizační učení v realitě života školy: impulzy, témata, strategie řízení. Studia paedagogica. 2012, vol. 17, iss. 2, pp. 27–49.

Article
Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Novotný, Petr; Sedláček, Martin. Profesní dráha ředitelů základních škol: od fáze profesní jistoty k novým výzvám. Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 1, pp. 85–105.

Article
Sedláček, Martin; Skutil, Martin. Reflexe problémů pedagogiky v dizertačních pracích studentů Doktorských studijních programů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, vol. 52, iss. U9, pp. 205–206.

Article
Sedláček, Martin. Řízení školy na vesnici : (případová studie). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, vol. 56, iss. U13, pp. 85–99.

Article
Sedláček, Martin. Srovnání stanovených vzdělávacích cílů s výsledky vzdělávání na vybraných gymnáziích ve vyučovacím předmětu dějepis. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, vol. 52, iss. U9, pp. 161–167.

Article
Šeďová, Klára; Šalamounová, Zuzana; Švaříček, Roman; Sedláček, Martin. Teachers' emotions in teacher development: do they matter?. Studia paedagogica. 2017, vol. 22, iss. 4, pp. 77–110.

Article
Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Novotný, Petr; Sedláček, Martin. Úvodní fáze profesní dráhy ředitelů základních škol. Studia paedagogica. 2009, vol. 14, iss. 1, pp. 109–126.

Article
Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Novotný, Petr; Sedláček, Martin; Zounek, Jiří. Vnitřní a vnější souvislosti fungování školy a její kultury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, vol. 52, iss. U9, pp. 47–58.

Article
Římánková, Anna; Sedláček, Martin. Vybrané strategie podvádění žáků a autoregulace učení. Studia paedagogica. 2016, vol. 21, iss. 3, pp. 107–129.

Article
Šeďová, Klára; Sedláček, Martin. Žákovská participace jako předmět akčního výzkumu. Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 2, pp. 33–58.