Smoláková, Mária

Name variants:

Smoláková, Mária (preferred)
Content type
Displaying 1 - 12 of 12.

Article
Smoláková, Mária. K ikonografickej problematike nástěnných malieb v tzv. Thurzovom dome v Banskej Bystrici. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 227–240.

Article
Smoláková, Mária. K ikonografii sv. Juraja v stredovekom umění na Slovensku : nástenné maľby kostola v Podunajských Biskupiciach. Archaeologia historica. 2006, vol. 31, iss. [1], pp. 433–442.

Article
Smoláková, Mária. K ikonografii zobrazenia Bitka dvoch mužov (hráčov). Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 573–581.

Article
Smoláková, Mária. Kostol v Holiciach – neznáme ranogotické nástenné maľby. Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 281–296.

Article
Smoláková, Mária. K podobám stredovekých priečelí v mestských komunikáciách. Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 245–252.

Article
Smoláková, Mária. K problematike tzv. zelených izieb neskorého stredověku. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 637–647.

Article
Smoláková, Mária. Najstaršie sgrafita v oblasti stredného Slovenska. Archaeologia historica. 2000, vol. 25, iss. [1], pp. 25–32.

Article

Article
Smoláková, Mária; Oriško, Štefan. Príspevok k omietkovým a maliarskym iluzívnym prejavom v sakralnej architektúre 13. storočia. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 233–240.

Article
Smoláková, Mária. Šablónové maľby neskorogotických drevených stropov. Archaeologia historica. 2004, vol. 29, iss. [1], pp. 283–296.

Article
Smoláková, Mária. Stredoveké nástenné maľby kostola v Moste pri Bratislave. Archaeologia historica. 2007, vol. 32, iss. [1], pp. 367–381.

Article
Smoláková, Mária. Stredoveké nástenné malby Zvolenského hradu. Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 289–306.