Vích, David

Name variants:

Vích, David (preferred)
Content type
Displaying 1 - 15 of 15.

Article
Vích, David; Šínová, Jana; Bek, Tomáš. Archeologický výzkum hřbitova kolem farního kostela svatého Vavřince ve Vysokém Mýtě. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 813–833.

Article
Vích, David. Hrad v Hrádníkách u Zářecké Lhoty na Choceňsku. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 133–166.

Article
Vích, David. Hrad Zítkov u Chocně ve světle archeologických nálezů. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 1, pp. 29–63.

Article
Martínek, Jan; Vích, David. Hradiště u Vrážného a jeho význam v kontextu sítě starých cest. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 549–561.

Article
Režný, Mojmír; Vích, David. Hynkovice – neznámá zaniklá středověká ves v Orlických horách. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 1, pp. 21–45.

Article
Vích, David; Fomín, Jiří. Nález slunečních hodin z hradu v Brandýse nad Orlicí. Archaeologia historica. 2022, vol. 47, iss. 1, pp. 363–371.

Article
Čechura, Martin; Vích, David. Neobvyklé depozitum církevní provenience z hradu Zítkov u Chocně. Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 2, pp. 411–421.

Article
Vích, David. Příspěvek k poznání historie hradu u Boršova na Moravskotřebovsku. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 347–361.

Article
Vích, David. Příspěvek k poznání tvrziště v Českých Libchavách na Ústeckoorlicku. Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 1, pp. 163–177.

Article
Vích, David. Průzkum polohy Háj u Luže s relikty úvozových cest. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 2, pp. 705–729.

Article
Vích, David. Severní část Malé Hané v archeologických pramenech 11.–13. století získaných povrchovou prospekcí. Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 1, pp. 57–79.

Article
Vích, David. Středověké Ústí nad Orlicí v archeologických pramenech. Archaeologia historica. 2023, vol. 48, iss. 1, pp. 39–61.

Article
Bartík, Jaroslav; Čermáková, Eva; Čisťaková, Viktoria; Čižmář, Ivan; Čižmář, Miloš; Daňhel, Miroslav; Fojtík, Pavel; Frolík, Jan; Golec, Martin; Kalábek, Marek; Klápa, Ondřej; Knotek, Petr; Komoróczy, Balázs; Langová, Jana; Merta, Tomáš; Musil, Jan; Novák, Miroslav; Popelka, Miroslav; Rožnovský, David; Říčan, Daniel; Sedláček, Radko; Schenk, Zdeněk; Šín, Petr; Šmerda, Jaromír; Tomešová, Barbora; Válek, David; Vích, David; Vránová, Vendula; Waldhauser, Jiří; Zeman, Tomáš. The Vekerzug and other Eastern cultures in the Czech Republic. Studia archaeologica Brunensia. 2017, vol. 22, iss. 1, pp. 27–69.

Article
Vích, David. Vrcholně středověké opevnění v k. ú. Výprachtice. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 2, pp. 469–476.

Article
Vích, David. Záchranný archeologický výzkum na předhradí vraclavského hradiště. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 1, pp. 143–158.