Unikátní nález hromadného pohřbu v sídlištní jámě ze starší doby bronzové v Těšeticích-Kyjovicích, okr. Znojmo

Název: Unikátní nález hromadného pohřbu v sídlištní jámě ze starší doby bronzové v Těšeticích-Kyjovicích, okr. Znojmo
Variantní název
Seltener Fund einer Mehrfachen Bestattung in einer Siedlungsgrube der älteren Bronzezeit in Těšetice-Kyjovice, Bez. Znojmo
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1993, roč. 42, č. E38, s. [15]-57
Rozsah
[15]-57
  • ISSN
    0231-7915
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí