Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce ProInflow 2013, roč. 5. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 40

Článek
Stodola, Jiří. Pojem informace jako anomálie v informační vědě. ProInflow. 2013, roč. 5, č. 1, s. 4–21.

Článek
Němečková, Lenka, Vavříková, Lucie. Bibliometrické mapování oboru knihovnictví a informační vědy v ČR. ProInflow. 2013, roč. 5, č. 1, s. 43–54.

Článek
Černý, Michal. Erwin Schrödinger: Co je život?. ProInflow. 2013, roč. 5, č. 1, s. 116–118.

Článek
Fish, Tony. Digital footprints. ProInflow. 2013, roč. 5, č. 1, s. 102–115.

Článek
Stodola, Jiří. Jaký je de Chardinův příspěvek k teorii informace?. ProInflow. 2013, roč. 5, č. 1, s. 125–132.

Článek
Novotný, Daniel D.. SNAP/SPAN in Basic Formal Ontology: an Aristotelian suggestion. ProInflow. 2013, roč. 5, č. 1, s. 55–65.

Článek
Černý, Michal. Několik poznámek k technické a didaktické realizaci webinářů (nejen) v akademickém prostředí. ProInflow. 2013, roč. 5, č. 1, s. 75–84.

Článek
Děchtěrenková, Ilona, Dvořáková, Lucie, Kulíková, Markéta, Štruncová, Kateřina, Ťažká, Adéla, Zadražilová, Iva. Dotazníkové šetření zájmu studentů FF MU o e-learningový kurz Metody kritického myšlení. ProInflow. 2013, roč. 5, č. 1, s. 22–42.

Článek
Hošková, Kateřina. Editorial. ProInflow. 2013, roč. 5, č. 1, s. 2–3.

Článek
Lukšů, Alžběta, Kereková, Adéla, Antlová, Martina, Budín, Emil. Návrh standardu minimální úrovně počítačové gramotnosti studenta MU. ProInflow. 2013, roč. 5, č. 1, s. 85–101.

Článek
Špačková, Júlia. Použiteľnosť a pozornosť používateľa v prostredí webových sídiel. ProInflow. 2013, roč. 5, č. 1, s. 66–74.

Článek
Kučerová, Helena. České termíny pro věcné pořádání informací po 40 letech: příspěvek k terminologické diskusi. ProInflow. 2013, roč. 5, č. Speciální číslo, s. 4–23.

Článek
Bratková, Eva. Otevřený přístup k vědecké literatuře: případová studie pro obor Organizace informací a znalostí. ProInflow. 2013, roč. 5, č. Speciální číslo, s. 40–62.

Článek
Souček, Jiří, Souček, Martin, Drobíková, Barbora. Konceptuální model informace a FRBR. ProInflow. 2013, roč. 5, č. Speciální číslo, s. 122–134.

Článek
Voců, Ondřej. Efektivita kategorií videozáznamů na volně dostupných videoportálech. ProInflow. 2013, roč. 5, č. Speciální číslo, s. 63–79.

Článek
Dombrovská, Michaela. Management a marketing informačních služeb na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. ProInflow. 2013, roč. 5, č. Speciální číslo, s. 94–98.

Článek
Chudlarský, Tomáš, Dvořák, Jan. CEP – méně známý sourozenec RIV. ProInflow. 2013, roč. 5, č. Speciální číslo, s. 24–39.

Článek
Landová, Hana, Drobíková, Barbora. Editorial. ProInflow. 2013, roč. 5, č. Speciální číslo, s. 2–3.

Článek
Horváth, David. Průzkum informačního chování uživatelů knihovny 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol v Praze. ProInflow. 2013, roč. 5, č. Speciální číslo, s. 99–121.

Článek
Nekolová, Kateřina. Specifika poskytování služeb romským uživatelům ve veřejných knihovnách ČR a možnosti rozvoje těchto služeb. ProInflow. 2013, roč. 5, č. Speciální číslo, s. 80–93.

Článek
Švástová, Pavla. Aspekty digitalizace: pořadí čtení článků v digitalizovaných starých novinách. ProInflow. 2013, roč. 5, č. 2, s. 4–14.

Článek
Stodola, Jiří. Pojem informace pro informační vědu. ProInflow. 2013, roč. 5, č. 2, s. 26–36.

Článek
Černý, Michal, Chytková, Dagmar. Heuristická analýza aplikací na tvorbu myšlenkových map v tabletu. ProInflow. 2013, roč. 5, č. 2, s. 181–191.

Článek
Kvašová, Zuzana, Svoboda, Tomáš. Dlouhodobá ochrana elektronických publikací. ProInflow. 2013, roč. 5, č. 2, s. 120–127.