К дативно-инфинитивниым конструкциям в старославянском языке

Název: К дативно-инфинитивниым конструкциям в старославянском языке
Transliterovaný název
K dativno-infinitivnym konstrukcijam v staroslavjanskom jazyke
Variantní název:
  • K staroslověnským konstrukcím s dativem a infinitivem
  • Zu den altslavischen Konstruktionen mit Dativ und Infinitiv
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, roč. 12, č. A11, s. [107]-126
Rozsah
[107]-126
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.